Scholing neurorevalidatie/CVA voor verpleegkundigen en verzorgenden

Wat zijn de laatste ontwikkelingen in de neurorevalidatie? En wat betekent het werken volgens de laatste richtlijnen in de praktijk?  Met welke neuropsychologische stoornissen kun je te maken krijgen?

Over de scholing

De Hoogstraat Revalidatie organiseert een vierdaagse ketenbrede scholing waar onder andere deze onderwerpen aan bod komen. Een belangrijk onderdeel van de scholing is het trainen van praktische vaardigheden met elkaar en met revalidanten. De scholing is bedoeld om de meest recente kennis over neurorevalidatie (CVA) over te brengen middels training van vaardigheden en de theoretische onderbouwing. De opgedane kennis en vaardigheden zijn direct toepasbaar in de praktijk. Het doel is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en kennisdeling onder medewerkers van de deelnemende instellingen in hun verschillende ketens te stimuleren.

Voor wie?

De scholing is voor verpleegkundigen niveau 4 en 5 en verzorgenden niveau 3 die betrokken zijn bij de revalidatie van mensen met een CVA. Er is plaats voor maximaal 24 deelnemers. Ter voorbereiding op de cursusdagen ontvangt u vooraf enkele opdrachten. Bij deelname aan alle cursusdagen ontvangt u de laatste lesdag een certificaat.

Data 2022

  • Woensdag 9 maart
  • Woensdag 16 maart
  • Woensdag 6 april
  • Woensdag 13 april

Programma

Bekijk hier het Programma ketenbrede scholing Neurorevalidatie.

Accreditatie

Bij deelname aan de vier cursusdagen ontvangt u 27 accreditatie punten voor het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Om het certificaat en de bijbehorende 27 accreditatiepunten te ontvangen dient u alle dagen aanwezig te zijn. Bij maximaal één dag afwezigheid bestaat de mogelijkheid om deze dag de volgende cursus in te halen en alsnog het certificaat te krijgen. Bij een halve dag afwezigheid krijgt u een vervangende opdracht.

Kosten

€ 1.295,- per deelnemer, inclusief cursusmap en catering. Houd daarnaast rekening met bijkomende parkeerkosten.

Docenten

  • Joyce van Keulen – Fysiotherapeut Daan Theeuwes Centrum
  • Caroline Akkermans – verpleegkundig docent neurorevalidatie/CVA, verpleegkundige UMCU
  • Gastdocenten van De Hoogstraat: revalidatiearts, logopedist, neuropsycholoog

Literatuur

Verplicht om zelf aan te schaffen:

Revalideren na CVA in het revalidatiecentrum en verpleeghuis, handboek voor verzorgenden en verpleegkundigen, ISBN 9789036812535

Aanbevolen:

  • Verpleegkundige revalidatierichtlijn beroerte, Hafsteinsdottir, ISBN 978 90 352 3029 3
  • College ‘Het Brein’, Erik Scherder, serie van de DWDD University, deel 2

Meer informatie

Meer informatie via Esther Broekhuizen per e-mail neurorevalidatiescholing@dehoogstraat.nl of op 030-2561257.

Disclaimer: doorgang is afhankelijk van de dan geldende maatregelen

Inschrijven

U kunt zich inschrijven d.m.v. onderstaand inschrijfformulier. Hierna ontvangt u van ons een machtigingsformulier voor eenmalige incasso van het cursusbedrag. U draagt zorg voor de betaling. Nadat het cursusbedrag is voldaan, is uw inschrijving definitief en ontvangt u van ons een bevestiging van deelname.

  • Naam organisatie