GMFM scholing

De Gross Motor Function Measure (GMFM) is een motoriektest voor kinderen met een Cerebrale Parese. De test meet de activiteiten van het individuele kind en is bedoeld om de individuele veranderingen te meten.

Over de scholing

  • Woensdag 17 april 2019
  • Vrijdag 7 juni 2019
  • Woensdag 15 april 2020  

De eerste cursusdag van de training wordt kennis gemaakt met het Gross Motor Function Classification System (GMFCS). De GMFCS is een classificatiesysteem waarmee de ernst van Cerebrale Parese beschreven kan worden naar functionele mogelijkheden van het kind om  zichzelf verplaatsen. De achtergronden van de GMFM-88 komen uitgebreid aan de orde en de praktische toepassing en scoring wordt geleerd aan de hand van uitgebreide videotraining.

De tweede cursusdag, anderhalve maand later, staat in het teken van casuïstiek, de GMFM-66, leren werken met GMAE-software, interpretatie en functionele prognose. Daarnaast is er aandacht voor het eigen geschreven implementatieplan.

De derde cursusdag, ongeveer een jaar na de eerste cursusdag, heeft als doel het uitwisselen van praktische ervaringen met de GMFM, interpretatie, implementatie en casuïstiekbespreking. Bij het met goed gevolg afronden van de cursus wordt een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Doelgroep

Kinderfysiotherapeuten en algemeen fysiotherapeuten werkzaam met kinderen. Maximaal 15 deelnemers.

Accreditatie

Accreditatie is verleend met 36 punten voor de deelregisters ‘Algemeen Fysiotherapeut’ en ‘Kinderfysiotherapeut’ van het Centraal Kwaliteitsregister voor Fysiotherapie.

Kosten

€ 720,- p.p.  exclusief 21% BTW

Studiebelasting

Contacturen: 17
Totaal studiebelasting: 56

Literatuur

Alle benodigde verplichte wetenschappelijke literatuur staat in de studiewijzer, welke de deelnemers ruim voor de eerste cursusdag zullen ontvangen. Relevante aanbevolen literatuur wordt op een CD-ROM op de eerste cursusdag aan de deelnemers overhandigd. Voor het praktisch werken met de GMFM-88 en GMFM-66 is GMAE-2 software nodig, welke gratis te downloaden is van de website van Canchild:  www.canchild.ca

Alle deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus de Nederlandse handleiding van de GMFM (2e, herziene druk). De handleiding is niet los verkrijgbaar.

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldformulier training GMFM . Dit formulier print en ondertekent u, waarna u het samen met het aanvraagformulier factuur opstuurt.

U kunt beide documenten opsturen naar:

De Hoogstraat Revalidatie
T.a.v. Hanneke Verwoerd
Rembrandtkade 10
3583 TM  Utrecht

Incompany training

Het is mogelijk deze training incompany te organiseren. Prijs voor 8-12 deelnemers is € 7470,- (excl. btw, reiskosten en reistijd). Mocht u hier in geïnteresseerd zijn of meer informatie hierover willen, dan kunt u contact opnemen met Eva Kraaijeveld voor verdere details.

Annuleren

Bij een te gering aantal deelnemers behoudt Kenniscentrum zich het recht voor de cursus of opleiding te annuleren. Indien u zelf een opgegeven cursus of opleiding wilt annuleren, dan dient u dit per aangetekend schrijven aan ons kenbaar te maken. Tot vier weken voor aanvang van de cursus of opleiding kunt u uw aanmelding kosteloos annuleren. Bij annulering van vier weken voor de start van de cursus wordt het cursusgeld in rekening gebracht. U mag zich wel door een collega laten vervangen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de scholing? Stuur dan een e-mail naar scholing@dehoogstraat.nl