Een belangrijke doelstelling van opname in De Hoogstraat is dat iemand weer zelfstandig thuis kan functioneren. Verplaatsen en zelfverzorging is hiervoor belangrijk. We hebben de resultaten van de afgelopen jaren op het gebied van verplaatsen en zelfverzorging voor alle klinische revalidanten in beeld gebracht.

Aan de cijfers en de plaatjes is te zien dat verreweg de meeste patiënten grote vooruitgang boeken. We meten verplaatsen en zelfverzorging met behulp van het meetinstrument USER.

Meetinstrument USER

Om verplaatsen en zelfverzorging te meten, maken we gebruik van de Utrechtse Schaal voor de Evaluatie van Klinische Revalidatie (USER). Dit is een meetinstrument om het resultaat van de klinische revalidatie te meten. De resultaten voor verplaatsen en zelfverzorging zijn berekend voor de revalidanten die in 2018 en 2019 zijn ontslagen uit de kliniek, bij wie we zowel bij opname als bij ontslag de USER hebben afgenomen.

In de grafieken bij verplaatsen en zelfverzorging tonen we het percentage revalidanten dat de activiteiten zelfstandig kon uitvoeren. Dat wil zeggen dat zij de activiteit zonder hulp, maar eventueel met moeite en/of een hulpmiddel konden uitvoeren. Vertaald naar de score van de USER betekent dit dat we de patiënten tonen die een score van 2 of meer op de USER hebben. Uitzonderingen zijn:

  • Rolstoelrijden; daar is zelfstandig de score van 1 of meer. Dat wil zeggen dat iemand zelfstandig is als hij in een elektrische rolstoel, handbewogen rolstoel of zonder rolstoel voortbeweegt, eventueel met moeite.
  • Continentie blaas en darm; daar is zelfstandig een score van 4 of 5. Dat wil zeggen dat iemand continent is voor urine of ontlasting, eventueel met een hulpmiddel.

Vooruitgang

We tonen het percentage revalidanten dat vooruit gaat op fysieke zelfredzaamheid. Vertaald naar de score van de USER wil dit zeggen dat de revalidanten minstens 1 punt vooruit zijn gegaan op de totaal score van de mobiliteit en zelfverzorgingsschalen.

Vragen en suggesties

Vindt u onze manier van presentatie van de resultaten behulpzaam of heeft u ideeën hoe het beter kan? Wij horen dat graag van u via user@dehoogstraat.nl.