Voor het opbouwen en behouden van expertise en deskundigheid is het aantal patiënten dat we behandelen van belang. Het aantal revalidanten is ook van belang om hen de mogelijkheid te bieden lotgenoten te ontmoeten, van elkaar te leren en zich aan elkaar te meten en optrekken. De onderlinge stimulans en bemoediging plus het leren-¬van–elkaar zijn niet te onderschatten en dragen bij aan het maximale resultaat van de revalidatiebehandeling.

Aantal opnamen

In de Zorgstandaard Dwarslaesie is dit vertaald in een aanbeveling wat betreft de omvang van een klinische afdeling en het minimaal aantal opnamen per jaar. Deze beveelt aan dat een zorginstelling een klinische afdeling heeft waar

  • gemiddeld minimaal 15 revalidanten met een dwarslaesie tegelijk zijn opgenomen
  • per jaar minimaal 25 opnamen zijn met een recent ontstane dwarslaesie

Uit onderstaande tabel blijkt dat De Hoogstraat in 2021 voldeed aan deze aanbeveling:

Opgenomen patiënten met een recent ontstane dwarslaesieAantal
Aanbeveling Zorgstandaard Dwarslaesie25
Opgenomen in De Hoogstraat in 2021162
Waarvan kinderen (0-17 jaar)12
Gelijktijdig opgenomen patiënten met een dwarslaesie
Aanbeveling Zorgstandaard Dwarslaesie15
Gemiddeld gelijktijdig opgenomen in De Hoogstraat in 202129
Minimaal gelijktijdig opgenomen in 202121
Maximaal gelijktijdig opgenomen in 202138