Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de belangen van alle medewerkers. Via de OR hebben medewerkers inspraak in het beleid van de organisatie. De OR streeft een goed arbeidsklimaat na en is betrokken bij de beleidsontwikkeling vanuit een eigen visie en deskundigheid. De OR heeft een toetsende rol bij de beleidsuitvoering.

Samenstelling

De OR heeft vijfentwintig contactpersonen in de organisatie, die zorgen voor een goede communicatie met de achterban. De agenda’s en notulen van de OR-vergaderingen en OV zijn openbaar en worden gepubliceerd op het intranet. Voorzitter van de ondernemingsraad is Jacoline Oskam. Vice-voorzitter is Jacoliene Miltenburg. Vanaf 19/11/2018 neemt Carla Heitkamp het OR-voorzitterschap op zich.

Meer informatie: or@dehoogstraat.nl