Medische staf

De medische staf adviseert de raad van bestuur over het medische beleid. De raad van bestuur, de medische staf en de individuele medisch specialist beschouwen het kwaliteits- en veiligheidsbeleid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De medische staf vormt tevens de vakgroep van revalidatieartsen en neemt als zodanig verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en het functioneren van de individuele artsen.

Samenstelling

De medische staf bestaat uit alle revalidatieartsen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Irene van der Steen (voorzitter) en Manin Konijnenbelt.