11 – 17 november is de week van de vaktherapie. We besteden daarom aandacht aan beeldende therapie bij mensen die een CVA hebben doorgemaakt. Het afgelopen jaar deden drie studenten van twee hogescholen hun afstudeeronderzoek over dit onderwerp. De Hoogstraat werkte hieraan mee. Graag delen we de resultaten van de onderzoeken en de daaruit voortkomende producten.

De studenten hebben een product ontwikkeld dat bruikbaar is voor verwijzers en beeldend therapeuten:

  • Werkvormenboek met therapeutische oefeningen aan de hand van het duale procesmodel.
  • Een productomschrijving met mogelijke behandeldoelstellingen, indicaties en contra-indicaties en een beschrijving van de bijdrage van vaktherapie beeldend binnen de pijlers Positieve Gezondheid.
  • Een Infographic die handreikingen geeft voor werkzame medium-specifieke en niet medium-specifieke factoren om cliënten te motiveren en vervolgens therapietrouwheid te bevorderen.