Veel mensen met een dwarslaesie hebben pijnklachten. Vaak met een behoorlijk effect op het dagelijks welzijn. Pijn behandelen met pillen werkt over het algemeen wel voor bepaalde tijd, maar de bijwerkingen zijn vaak heftig. Dat moet anders, vindt Tim Crul, revalidatiearts in opleiding bij De Hoogstraat en onderzoeker bij Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU). Tim doet onderzoek naar pijnbehandeling met pijnstillende crèmes bij mensen met een dwarslaesie.

“Eigenlijk verbaas ik me erover dat er nog maar zo weinig bekend is over pijnbehandeling bij mensen met een dwarslaesie via pijnstillende crèmes. Er zijn immers veel mensen met een dwarslaesie die op enig moment pijnklachten krijgen. Soms als ze nog maar net hun laesie hebben en soms pas na jaren”, begint Tim enthousiast te vertellen over zijn onderzoek.

De Hoogstraat heeft pijn als aandachtspunt bij de behandeling van de dwarslaesie. In het ‘pijnprogramma’ wordt er op twee manier naar pijn gekeken. “Pijn en de behandeling daarvan bestaat uit twee componenten: het bestrijden van de symptomen en het ‘omgaan met pijn’. Mijn onderzoek richt zich op de symptoombestrijding. En dan met name door het gebruik van pijnstillende crèmes. Vaak wordt er door een arts pijnmedicatie in pilvorm voorgeschreven. Deze pillen werken in op het centrale zenuwstelsel en daardoor ook in de hersenen. Mensen hebben daarom vaak vervelende bijwerkingen zoals sufheid en vermoeidheid. Ook komt een groot deel van die medicatie in de bloedbaan en neemt het effect van de pijnbestrijding na verloop van tijd af. Veel patiënten accepteren daarom liever de pijn dan de bijwerkingen. Het vermoeden is dat dit bij crèmes niet of in veel mindere mate is. Dat onderzoek ik nu.”, aldus Tim.

Onderzoek naar effect crème in de kliniek

Amitriptyline, een pijnstiller, is een medicijn dat door veel dwarslaesie patiënten wordt gebruikt. “Dit is er ook in crème-vorm. Alleen is over de werking bij dwarslaesiepatiënten nog ontzettend weinig bekend”, vervolgt Tim zijn verhaal. “Uit studies met andere vormen van zenuwpijn lijkt de crème baat te hebben. We weten echter niet precies wat het voor de dwarslaesiepatiënt oplevert en hoe lang het effect heeft. Daarvoor ben ik voor dit jaar een onderzoek in de kliniek van De Hoogstraat aan het opzetten. Revalidanten die voor pijnbehandeling in aanmerking komen, houden in het onderzoek bij hoe ze de crème gebruiken. Ook houden zij bij hoe vaak ze smeren en wat het doet met de pijn die ze voelen. In theorie zou het namelijk binnen een half uur effect moeten hebben.”

Voordeel van crèmes

Het voordeel van de crème is dat het lokaal op de pijnlijke plek zelf aangebracht wordt en dat er minder werkzame stof in de bloedbaan komt. “De bijwerkingen zijn dan ook behoorlijk minder. Er zijn veel verschillende soorten pijn bij een dwarslaesie. Uiteindelijk willen we met de uitkomsten van het onderzoek en verder toekomstig onderzoek de beste behandeling bij pijn afgestemd op de persoon kunnen kiezen.”, aldus Tim.

U mag altijd bellen

Ervaart u pijn? Heeft u vragen? Het onderzoek van Tim Crul richt zich in eerste instantie op de klinische revalidanten. De crème wordt nu nog niet vergoed door de zorgverzekeraar en is nog relatief duur. Wilt u toch kijken of de crème mogelijk een optie voor u is? U kunt altijd contact opnemen met uw revalidatiearts bij De Hoogstraat om uw vragen te bespreken.

Tim Crul is revalidatiearts in opleiding. Hij combineert zijn opleiding met het doen van onderzoek naar pijnbehandeling bij een dwarslaesie en zal over twee jaar promoveren op dit onderwerp. Naast deze klinische studie bekijkt hij ook de dataset van dwarslaesiepatiënten die informatie invullen over pijn bij het begin van de laesie en na revalidatie.