Ongeveer 80% van de mensen met een dwarslaesie ervaart langdurige pijnklachten. Deze pijnklachten kunnen een grote invloed hebben op het dagelijkse leven. Ook kan pijn gepaard gaan met gevoelens van stress, angst, neerslachtigheid, machteloosheid, boosheid en verdriet. Maar ook tot een kleiner sociaal netwerk en minder (waardevolle) activiteiten. Kortom, de pijn kan je leven gaan beheersen.

Neuropathische pijn is pijn door een beschadiging van het zenuwstelsel. Pijn bij een dwarslaesie kan boven, ter hoogte van en onder het niveau van de dwarslaesie voorkomen. In september 2021 startte in De Hoogstraat een pilot van de ‘neuropathische pijncursus’. Het doel van deze cursus is om beter te leren omgaan met langdurige pijn. Zodat cursisten, ondanks de pijn, weer een waardevol leven kunnen leven. Zo wordt het inzicht vergroot in hoe iemand omgaat met de pijn en welke gevolgen dit heeft op het eigen functioneren. Ook is het doel om zelfvertrouwen in eigen kunnen te vergroten en een balans te vinden tussen de belasting en belastbaarheid.

Hoe ging de cursus in z’n werk?

Drie cursisten volgden twee keer per week gedurende twaalf weken de cursus. De cursus bestaat uit groepsbijeenkomsten waarbij we uitgaan van de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Binnen de ACT staat mentale veerkracht en eigen regie centraal, waarbij ervan uit wordt gegaan dat vechten tegen onveranderbare problemen of ervaringen ten koste gaat van een waardevol leven. Naast de ACT-bijeenkomsten wordt er psychomotorische therapie (PMT) gegeven. Tijdens PMT krijgt de cursist door middel van ervaringsgerichte oefeningen inzicht in zijn of haar manier van omgaan met de pijn en wat de gevolgen hiervan zijn. Naast de ACT en PMT in groepsverband, worden er individuele sessies maatschappelijk werk, fysiotherapie en psychologie aangeboden.

Ervaringen

Na de cursus konden de deelnemers meer waardevolle activiteiten uitvoeren en hadden zij meer toekomstplannen dan voor de cursus. Daarnaast bracht het hen meer inzicht in de manier waarop ze met de pijn omgaan en hoe deze invloed heeft op het dagelijkse leven. Een deelnemer hierover: “Ik heb nu inzicht dat de pijn blijvend is. Het constant vechten tegen de pijn, gaat ten koste van de leuke en belangrijke dingen in het leven”. Een andere cursist geeft aan: “Ik sta positiever in het leven omdat ik me nu realiseer dat het belangrijk is om meer dingen te doen die mij plezier geven”. Ook wordt als meerwaarde van de cursus benoemd dat de naasten van de cursisten betrokken werden.

Geslaagde pilot

Christel van Leeuwen, psycholoog bij De Hoogstraat: “De eerste pilot van de neuropathische pijncursus is geslaagd en voor herhaling vatbaar. Zowel voor de revalidanten die meededen als voor ons. We gaan in het najaar een vervolg plannen. We kijken of we hierin een deel online en een deel in De Hoogstraat gaan doen. Wij zien de revalidanten natuurlijk erg graag in De Hoogstraat, maar twee keer per week, twaalf weken lang is een flinke tijdsinvestering”.