Op dinsdag 8 september onthulde fotograaf Laura van Erp het kunstwerk ‘In Motion’. Zij maakte dit speciaal voor De Hoogstraat Revalidatie in het kader van het kunstparticipatieproject van het K.F. Hein Fonds. Het werk is ontstaan vanuit wat Van Erp zag en ervaarde tijdens een reeks bezoeken aan het revalidatiecentrum en gesprekken die zij voerde met revalidanten en medewerkers. Ze maakte drie werken geïnspireerd op het menselijk lichaam en het herstelproces van de revalidanten bij De Hoogstraat. Belangrijke thema’s in het werk van Van Erp zijn verbinding, beweging, tijd & groei.

Rob Beuse is enthousiast over de drie kunstwerken die de gangen van De Hoogstraat verrijken. “We merken dat mensen die hier revalideren behoefte hebben aan een culturele uiting. Het is mooi dat revalidanten zich kunnen herkennen in een kunstwerk. Dat ze kunnen reflecteren en refereren met kunst. Wij zijn daar erg blij mee en dankbaar voor.”

In Motion

De ideeën voor de werken zijn met name tot stand gekomen in de wachtkamers van De Hoogstraat. Hier heeft Laura veel gezeten om te werken en te observeren. “In het begin was ik mij enorm bewust van mijn eigen lichaam en mijn gezondheid. Hiervoor had ik nooit dagelijkse handelingen, zoals het koken van mijn eten en het strikken van mijn veters, bevraagd.” Deze vanzelfsprekende handelingen zijn onzichtbaar voor hen die hier niet dagelijks mee worstelen. Via sequenties en collages onderzocht Van Erp thema’s zoals tijd en beweging. De thema’s komen in alle werken terug en zijn tevens een belangrijk onderwerp binnen De Hoogstraat.

K.F. Hein Kunstparticipatieproject

De kunstcommissie van het  K.F. Hein Fonds selecteert ieder jaar een eindexamenkandidaat van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht voor het kunstparticipatieproject. Met deze opdracht wordt een pas afgestudeerde kunstenaar gekoppeld aan een Utrechtse instelling om een kunstwerk te realiseren. Zo krijgt een beginnend kunstenaar de mogelijkheid zich te ontwikkelen en ervaring op te doen met toegepaste kunst- en participatieprojecten. Daarnaast worden bewoners actief betrokken bij het tot stand komen van het nieuwe werk op de locatie.

Foto: Arthur Martin