De Hoogstraat Revalidatie past een nieuwe behandelmethode bij spasticiteit toe: Extracorporale Shock Wave Therapie (ESWT).

Extracorporale Shock Wave Therapie (ESWT) wordt de laatste jaren voor een grote diversiteit in lichamelijke problematiek ingezet en is het meest bekend als behandeling bij peesproblematiek. Uit recente wetenschappelijke studies blijkt echter dat deze behandeling ook, op indicatie, effectief is tegen de symptomen van spasticiteit bij kinderen met spastische cerebrale parese (CP).

CP is een hersenbeschadiging die in het eerste levensjaar is opgelopen. Spastische CP is één van de belangrijkste oorzaken van houdings- en beweging gerelateerde aandoeningen in de kinderrevalidatie en daarom heeft spasticiteitbehandeling een hoge prioriteit.

Marie-Anne Kuijper, kinderrevalidatiearts bij De Hoogstraat revalidatie: “Kinderen die door spastische CP moeite hebben met bijvoorbeeld lopen, krijgen de laatste jaren steeds vaker een behandeling via injecties met botulinetoxine. Het doel hiervan is om de spastische spieren te verslappen en zo het kind in staat te stellen om de andere spieren beter te trainen om uiteindelijk beter te kunnen functioneren in het dagelijks leven.”

De behandeling met botulinetoxine wordt door middel van injecties onder narcose bij kinderen gegeven. In een aantal situaties kan ESWT hiervoor een alternatief bieden, omdat het een makkelijk toepasbare behandeling is die door een fysiotherapeut kan worden uitgevoerd. De behandeling kan vergelijkbare effecten bereiken bij vooral oppervlakkige kuitspieren.

Kinderrevalidatiearts Irene van der Steen: “Een groot voordeel van ESWT is dat het minder ingrijpend is dan de behandeling met botulinetoxine en dat het snel toepasbaar is zodat de mobiliteit van kinderen blijft behouden of wordt vergroot, omdat zij bijvoorbeeld hun spalken beter kunnen (ver)dragen”.

De behandelingen worden gefaseerd ingevoerd in het cluster Kind en Jeugd van De Hoogstraat Revalidatie.