‘Ik ga naar de middelbare school, hoe doe ik dat met mijn tas?’, ‘Ik heb een vriendje en nu?’ of ‘Ik wil meer zelf kunnen doen?’. Legitieme vragen die kinderen en jongeren met een dwarslaesie hebben als ze ouder worden. Daarom start De Hoogstraat Revalidatie vanaf 16 november een speciaal multidisciplinair spreekuur voor kinderen en jongeren met een dwarslaesie om al deze (zorg)vragen te beantwoorden.

Voor revalidanten met een dwarslaesie staat De Hoogstraat gedurende de hele levensloop klaar. Bij kinderen en jongeren is deze zorg anders en nog wat intensiever dan bij volwassenen. Zij zijn lichamelijk en geestelijk nog volop in ontwikkeling. Met het bereiken van een oudere leeftijd komen zij in volgende leeftijdsfases. Dan komen er bij het kind en ouders andere vragen en andere behoeften als het gaat om zelfstandigheid en mobiliteit. Ook op het gebied van relaties of in de gezondheid kan er in deze fasen veel veranderen.

Specifiek aandacht van het jeugdteam van De Hoogstraat

Het jeugdteam van De Hoogstraat start daarom met een multidisciplinair spreekuur voor kinderen en jongeren met een dwarslaesie, en hun ouders. In deze carrousel zit onder andere een maatschappelijk werker, ergotherapeut, fysiotherapeut, de continentieverpleegkundige en de kinderrevalidatiearts. Met dit team wordt specifiek aandacht gegeven aan de gezondheid, lichamelijke gevolgen van groei en de vragen van de revalidanten en hun ouders.

Gerichte hulp

Kinderrevalidatiearts Irene van der Steen is initiatiefneemster van dit multidisciplinair spreekuur. “Deze multidisciplinaire aanpak als het gaat om zorg wordt bij De Hoogstraat bij de volwassenen al gedaan. Wij gebruiken hun kennis en ervaring om vorm te geven aan deze carrousel.”

Kinderen en jongeren moeten intensiever gevolgd worden doordat ze groeien, maar ook andere hulpvragen hebben dan volwassenen. Daarom is gekozen om voor hen een apart spreekuur te organiseren. “De kinderen, jongeren en hun ouders die we in de pilot van de carrousel geholpen hebben, waren erg enthousiast. Wat juist zo goed werkt, is dat we gezamenlijk via een vragenlijst vooraf inventariseren welke vragen de kinderen en hun ouders hebben. Zo kunnen we gericht afspraken inplannen met de juiste personen in het team op dezelfde dag. En als het even mogelijk is, dragen we de zorg over naar een revalidatieteam in de buurt. We zien de kinderen en jongeren natuurlijk graag, maar zorg dicht bij huis is wel zo fijn.”