Therapeutische kleutergroep

Als uw kleuter een lichamelijke beperking, aandoening of ziekte heeft vraagt dit tijdens de ontwikkeling vaak om extra begeleiding. Misschien weet u daarom nog niet welke school geschikt is of kan uw kind tijdelijk niet naar zijn of haar eigen school. In beide gevallen kan de therapeutische kleutergroep van De Hoogstraat Revalidatie een passende plek zijn voor uw kind.

Wat is de therapeutische kleutergroep?

Als uw kleuter een lichamelijke beperking, aandoening of ziekte heeft vraagt dit tijdens de ontwikkeling vaak om extra begeleiding. Misschien weet u daarom nog niet welke school geschikt is of kan uw kind tijdelijk niet naar zijn of haar eigen school. In beide gevallen kan de therapeutische kleutergroep van De Hoogstraat Revalidatie een passende plek zijn voor uw kind.

Voor wie is de therapeutische kleutergroep?

De therapeutische kleutergroep is voor kinderen van vier tot zeven jaar met een lichamelijke beperking, aandoening of ziekte.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De kleutergroep is te vergelijken met de eerste twee groepen van een reguliere basisschool. De kinderen komen vier hele dagen naar school en zijn op woensdag vrij. Het lesprogramma wordt aangepast aan de mogelijkheden van de kinderen. Onderwijs en therapieën wisselen elkaar af of worden gecombineerd. Deze manier van werken maakt dat leerkracht en behandelaars elkaar aanvullen, versterken en direct zaken aan elkaar kunnen overdragen. Dit noemen we interdisciplinair werken.

Omdat het onderwijs deel uitmaakt van het revalidatieprogramma kunnen alle behandelaars in het schooladvies betrokken worden, zodat u als ouder makkelijker een gerichte keuze kunt maken voor de vervolgplek voor uw kind. Terugkeer naar de thuisschool of doorstroom naar een ander soort (speciaal) onderwijs wordt begeleid en met zorg overgedragen.

Gezin en naasten

De behandeling van uw kind gebeurt gezinsgericht. Het gezin en andere naasten zijn een belangrijke schakel in het revalidatieproces. U maakt op diverse manieren onderdeel uit van de behandeling van uw kind. U wordt betrokken bij onder andere het opstellen van het behandelplan, de (tussentijdse) evaluatie, de kind besprekingen, de ouderavonden en meeloopdagen. U bent altijd welkom om mee te kijken met de behandeling van uw kind. Dit kan bij de individuele therapie of bij de groepstherapie vanachter het (digitale) one-way screen. Er wordt ook intensief contact onderhouden via het ouderportaal in de vorm het digitale schriftje.