Op De Hoogstraat kunnen er in het belang van de behandeling foto’s, video’s en audio-opnamen van u worden gemaakt. Deze media van revalidanten worden veilig opgeslagen in het online media platform arQive. Met het gebruik van arQive kan het behandelteam media van uw kind met u en derden uitwisselen. Onder ‘derden’ verstaan wij bijvoorbeeld de verwijzer of een zorgprofessional buiten De Hoogstraat.

Bij jongeren in de leeftijdsgroep van 12 tot 16 jaar zal alléén media met ouder(s) worden gedeeld, als de jongere hiervoor toestemming heeft gegeven. Bij het delen van media met derden geldt dat dit alléén is toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de revalidant of (wettelijk) vertegenwoordiger(s).

Als een behandelaar media van uw kind met u heeft gedeeld, dan ontvangt u een mail met daarin een link om uw arQive-account te activeren. Zodra u dit account heeft geactiveerd, kunt u via de website https://dehoogstraatmedia.arqive.nl inloggen en de media in arQive bekijken.

Als u ook beeldmateriaal met het behandelteam wilt delen, dan kunt u dit aangeven bij de behandelaars van uw kind. De behandelaar kan u extra rechten geven op uw arQive-account, zodat u de mogelijkheid heeft om media te uploaden in arQive en op deze wijze te delen met het behandelteam van uw kind.

arQive Camera app

Op de IPad, tablet of smartphone kunt u de arQive Camera app installeren. Met deze app kan media worden gemaakt en meteen worden geüpload naar arQive.

Heeft u vragen over arQive? Mail deze dan naar arqive@dehoogstraat.nl.

*ouder(s): Onder ouder(s) verstaan wij ook de (wettelijk)vertegenwoordiger(s)

Gebruikershandleiding arQive