Tijdens jouw revalidatie in De Hoogstraat kan het behandelteam foto’s, video’s en audio-opnamen (media) van jou maken. Deze media worden veilig opgeslagen in het online media platform arQive. Het behandelteam kan deze media delen met jouw ouder(s)* of andere personen, zoals een arts of een therapeut buiten De Hoogstraat.

Ben je tussen de 12 en 16 jaar?

Dan mag een behandelaar alleen beeldmateriaal met jouw ouder(s) of iemand anders delen als jij daar toestemming voor hebt gegeven. Als een behandelaar media wil delen met een andere persoon dan je ouder(s), dan moeten zowel jij als je ouder(s) hiervoor toestemming geven.

Ben je 16 jaar en ouder?

Dan kun je met het gebruik van arQive zelf media met je behandelteam uitwisselen. Als een behandelaar media over jou wil delen met iemand anders, bijvoorbeeld met je ouders of een therapeut buiten De Hoogstraat, dan moet jij hiervoor toestemming geven.

Heb je nog vragen over arQive? Mail deze dan naar arqive@dehoogstraat.nl.

*ouder(s): Onder ouder(s) verstaan wij ook de (wettelijk)vertegenwoordiger(s)

Gebruikershandleiding arQive