De transitie van jongeren met een beperking in de revalidatie kan beter. Daarom lanceerden jongeren die revalideren bij De Hoogstraat op 1 juli jl. een website voor jongeren, hun ouders en zorgprofessionals met een schat aan ervaringen, informatie en tools om de transitieroute voor jongeren beter uit te stippelen; www.netalsjij.nl.

De website is het eindresultaat van het innovatieproject ‘Net als Jij’. Max is een van die jongeren, naast Neeltje, Lisa, Veronique, Manu, Kim, Kai-lin, die meewerkten in dit project: “In het proces dat wij doormaken voel je je soms best alleen staan. Het had mij geholpen als ik voorbeelden en verhalen had gezien of gelezen van andere jongeren die hetzelfde doormaken als ik. Onze prachtige site biedt daar de oplossing voor! We hopen dat het veel jongeren en zorgprofessionals handvatten biedt om een goede transitie door te maken.

Eigen verantwoordelijkheid pakken

Jongeren met een chronische aandoening of een ontwikkelingsbeperking die ontstaan is op de kinderleeftijd, maken rond hun 18e jaar de transitie naar volwassenenzorg. Volwassen worden en bovendien overstappen naar de zorg voor volwassenen stelt jongeren, ouders en zorgverleners voor grote uitdagingen. In deze transitiefase is het belangrijk dat jongeren zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen gezondheid en zoveel als mogelijk zelfstandig gaan handelen in hun zorgproces. Betekenisvolle informatie die zorgt voor verbinding tussen jongeren-ouders-zorgverleners kan hierbij helpen.

Initiatiefneemster van het project is Iris van Wijk, kinderrevalidatie-arts bij De Hoogstraat Revalidatie/WKZ en onderzoeker binnen het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. “Als je 18 wordt, verandert er al veel. We merkten dat dat bij onze jongeren met Cerebrale Parese, Spina bifida of een aanlegstoornis van het been een behoorlijke impact had. Samen met prof. Dr. Jan Willem Gorter, hoogleraar kinderrevalidatiegeneeskunde UMCU wilden we dat verbeteren. Met financiering van het AGIS Innovatiefonds en met Cecilia Kalsbeek van Kalsbeek Impact zijn we met de jongeren het project gestart. De tekeningen van Hjalmar Haagsman, die de jongeren en hun verhalen in beeld vastlegde zijn de basis geworden voor de website. Over de ins en outs van het project lees je meer op de website of op https://www.kcrutrecht.nl/project/net-als-jij/.

Innovatieproject

Het innovatieproject ‘Net als Jij’ van het KCRU wordt samen met jongeren geleid door De Hoogstraat Revalidatie, het UMCU/WKZ en Kalsbeek Impact met financiering van het AGIS Innovatiefonds. Het richt zich op jongeren met spina bifida, cerebrale parese (CP) en een aanlegstoornis of amputatie van het been.