Deze maand kwamen jeugdrevalidanten Quishone en Mocja vergaderen bij het bestuur van De Hoogstraat. Als tijdelijk co-bestuur deelden zij met de raad van bestuur hun bevindingen en wensen, mede namens de kinderen en jongeren die revalideren in De Hoogstraat.

Gezonde snacks en aanvullend spelmateriaal

Quishone en Mocja hadden de vergadering goed voorbereid en een heel aantal agendapunten verzameld vanuit hun achterban zoals gezonde snacks op de jeugdafdeling, aanvullend spelmateriaal en meer aandacht voor gescheiden afval. Een efficiënte vergadering waarbij nieuwe besluiten zijn genomen en acties zijn uitgezet!

Quishone en Mocja, dank voor jullie deelname als tijdelijke co-bestuurders aan deze speciale bestuursvergadering in De Hoogstraat. Ook dank aan hun co-bestuur-assistent Christiaan.

Co-bestuur bij De Hoogstraat