Op 1 maart 2021 treedt ir. Kobien Mijland-Bessems aan als lid raad van bestuur van De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. De collegiale raad van bestuur bestaat dan uit Jan-Willem Meijer (voorzitter) en Kobien Mijland (lid). Kobien Mijland volgt daarmee Rob Beuse op, die na een korte periode van overdracht met pre-pensioen zal gaan.

Kobien Mijland heeft eerst geruime tijd gewerkt als industrial engineer en senior consultant. Sinds 2001 is zij werkzaam geweest in verschillende functies in management en directie in de zorg. Aanvankelijk in het Erasmus MC, vervolgens Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden en de afgelopen 6 jaar in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Zij was daar onder andere verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de fusie van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis met het St. Antonius Ziekenhuis.

De raad van toezicht van De Hoogstraat Revalidatie en collega-bestuurder Jan-Willem Meijer zijn verheugd over de aanstelling van Kobien Mijland: “Met de komst van Kobien kunnen we onze strategische koers en de samenwerking in de regio verder versterken en ten uitvoer brengen. Samen werken aan onze centrale belofte: Samen met onze revalidanten maken wij wat onhaalbaar lijkt, tóch mogelijk. Kinderen en volwassenen die bij ons revalideren, overwinnen hun beperkingen en doen naar hun volle vermogen mee in de maatschappij”.

De Hoogstraat Revalidatie heeft een sterk inhoudelijk en hoogspecialistisch profiel dat geladen wordt door het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het onderzoeks- en innovatiecentrum van De Hoogstraat en UMC Utrecht gezamenlijk.