In Nederland zijn 12.000 mensen met een dwarslaesie. Hun spieren zijn grotendeels verlamd. De spieren die nog intact zijn moeten ze levenslang trainen om zelfstandigheid te bevorderen en de kans op complicaties te verminderen. Wij ontwikkelen samen met de revalidant een stimulerende en vernieuwende vorm van revalidatie door gebruik van een Mixed Reality-bril. Via hologrammen brengen we de dwarslaesiepatiënt meer in beweging.

Om dit waar te maken gebruiken we het prijzengeld van de Medische Inspirator Prijs: een aanmoedigingsprijs voor de meest inspirerende samenwerking tussen patiënt, patiëntvereniging en de zorg. Wij zijn genomineerd met het project ‘Dwarslaesie in beweging met hologrammen’. Van 14 oktober tot en met 11 november kan er gestemd worden!