Dinsdag 1 november vond het symposium “Thuis in dwarslaesiezorg voor thuiszorgverpleegkundigen” van De Hoogstraat plaats. Na een algemene medische inleiding over dwarslaesie door revalidatiearts Catja Dijkstra, volgden er drie verschillende workshops over stoelgang, blaasmanagement en decubitus, gegeven door Carola Noordendorp, Esther Middelweerd en Evelien Schipperen.

Door in kleine groepen te werken was er veel ruimte voor vragen en was er veel interactie met de deelnemers. In maart 2023 staat het volgende thuiszorgsymposium op de planning. We hopen dat dit ook dan live kan plaatsvinden.

We kijken terug op een zeer geslaagd evenement!