Als iemand met een dwarslaesie emotionele problemen heeft, hoe reageer je daar dan op als zorgverlener? Om onze verpleegkundigen en behandelaren hierin te scholen, hebben we de Emotional Well-being Toolkit, een evidence-based methodiek die al gebruikt wordt in Australië1,2, vertaald naar de Nederlandse situatie.

Wat is de Emotional Wellbeing Toolkit?

De Emotional Wellbeing Toolkit bestaat uit een papieren toolkit, vier e-learningmodules en een fysieke scholing. De papieren toolkit is een handleiding die informatie en tips geeft om emotionele problemen beter te begrijpen en hier goed op te reageren.

De vier e-learningmodules behandelen de volgende onderwerpen:

  1. Leven met een dwarslaesie
  2. Psychosociale problemen
  3. Cognitieve problemen en ouder worden
  4. Trauma en zelfcompassie

Maandag 23 oktober 2023 vond de eerste fysieke scholing over de Toolkit Omgaan met emoties bij dwarslaesie plaats. Deze is nu onderdeel van de basisscholing dwarslaesie voor verpleegkundigen in De Hoogstraat.

Waarom een Emotional Wellbeing Toolkit

Een dwarslaesie is een ingrijpende situatie, zowel fysiek als psychisch. Emotionele reacties bij een revalidant bieden een ingang om iemand vooruit te helpen bij het omgaan met een dwarslaesie. Een gesprek of een reactie vanuit de zorgprofessional, kan voor iemand met een dwarslaesie op dat moment van grote betekenis zijn.

Copyrights

De Toolkit wordt nu alleen gebruikt in De Hoogstraat. De Hoogstraat stelt de Toolkit en scholing dit jaar ook beschikbaar aan andere dwarslaesie-revalidatiecentra in Nederland. Momenteel wordt het implementeren van de Toolkit en scholing binnen andere organisaties vormgegeven en hier zal subsidie voor aangevraagd worden.

1) NSW Agency for Clinical Innovation. Emotional Wellbeing Toolkit: A Clinician’s Guide to Working with Spinal Cord Injury. Sydney, Australia: Agency for Clinical Innovation; 2016.
2) NSW Agency for Clinical Innovation. Emotional Wellbeing Toolkit [elearning]. Sydney, Australia: Agency for Clinical Innovation; 2020.