Kent u de Nederlandse Dataset Dwarslaesierevalidatie nog? Grote kans dat u bij uw klinische revalidatie toestemming heeft gegeven om uw niet gepersonaliseerde gegevens op te laten nemen in deze dataset. In de dataset worden diverse gegevens rond dwarslaesie verzameld, zoals de oorzaak en hoogte van de dwarslaesie, maar ook bijvoorbeeld blaas- en darmfunctie en pijnklachten. Nikki van der Veldt, revalidatiearts in opleiding bij Heliomare, onderzocht samen met onderzoekers uit Heliomare en Janneke Stolwijk data gericht op factoren die van invloed zijn op effectief darm management bij ontslag uit het revalidatiecentrum. In totaal analyseerde zij de gegevens van 1210 dwarslaesie revalidanten.

Waarom hebben wij de Nederlandse Dataset Dwarslaesierevalidatie?
Nederlandse revalidatiecentra hebben de handen ineen geslagen om nog meer kennis te krijgen over dwarslaesie. Om nationaal én internationaal van elkaar te kunnen leren, zijn basisgegevens nodig over dwarslaesie in het algemeen en over bijkomende problemen. Belangrijk daarbij is om dit op een vergelijkbare manier vast te leggen, zodat gegevens goed met elkaar vergeleken kunnen worden. De International Spinal Cord Society (ISCoS) heeft die zogenoemde ‘datasets’ ontwikkeld.

Belang aandacht voor darmmanagement
Het beheersen van het ontlastingspatroon noemen we darmmanagement. Bij ineffectief darmmanagement kan er sprake zijn van obstipatie ( hardlijvigheid), aambeien, opgeblazen buik, diarree en/of incontinentie voor ontlasting. Ineffectief darmmanagement is een van de grootste beperkingen die mensen ervaren na het oplopen van een dwarslaesie, omdat het een grote impact heeft op het dagelijks leven.

Inzichten
Uit dit onderzoek blijkt dat het reguleren van de darmen een grote uitdaging is. Bij opname in het revalidatiecentrum had 68% van de mensen een niet goed gereguleerde stoelgang, echter bij ontslag had nog steeds 33% van de mensen een ineffectief darmmanagement. Mensen met een complete dwarslaesie hebben een 2,8 keer hogere kans op het hebben van een ineffectief darmmanagement ten opzichte van een incomplete dwarslaesie. Ook de oorzaak van de dwarslaesie speelt een rol: mensen met een dwarslaesie die is ontstaan door een val of ongeval hebben een grotere kans op problemen rond het beheersen van de darmproblematiek dan mensen met een niet traumatische oorzaak ( denk aan een dwarslaesie door vaatproblemen, slijtage, kanker of ontsteking). Verder bleek dat het op het effect van darmmanagement bij ontslag uit het revalidatiecentrum niet uitmaakt of mensen voor opname in het centrum al gestart waren in het ziekenhuis met klysma’s of medicatie om de darmen te reguleren.

Internationaal tijdschrift
De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het internationale dwarslaesie tijdschrift Spinal Cord.