Eén onderwijszorggroep voor speciaal onderwijs, revalidatie en zorg

De Kleine Prins (Ariane de Ranitz), De Hoogstraat Revalidatie en Amerpoort gaan speciaal onderwijs, revalidatie en zorg samenbrengen binnen één onderwijszorggroep. Daarvoor ondertekenden Paul Willems (bestuurder Amerpoort), Steven Berdenis van Berlekom (bestuurder De Hoogstraat Revalidatie) en Jan Reitsma (bestuurder De Kleine Prins Ariane de Ranitz SO) op vrijdag 20 april een samenwerkingsovereenkomst. Een speciale samenwerking tussen onderwijs, zorg én revalidatie.

Recht op onderwijs

De drie organisaties willen dat alle kinderen zoveel mogelijk meedoen vanuit de visie dat elk kind een fundamenteel recht heeft op onderwijs. Vandaar dat medewerkers van alle drie de organisaties vanuit één onderwijszorggroep gaan samenwerken in de klas. Om daarmee die oplossingen te bieden die aansluiten op de specifieke behoefte en mogelijkheden van een kind met een fysieke of meervoudige handicap en zijn/haar gezin.

Onderwijszorgarrangement aangevuld met revalidatie op maat

In deze onderwijszorggroep werkt een begeleider vanuit de zorg samen met een onderwijsassistent onder supervisie van een leerkracht. Indien nodig wordt revalidatiebehandeling geboden door het revalidatieteam van De Hoogstraat. Zo ontvangt elk kind een onderwijszorg-arrangement aangevuld met revalidatiebehandeling op maat. Door als professionals effectief samen te werken met ouders biedt de onderwijsgroep een compleet onderwijs-revalidatie-zorgarrangement voor ieder kind en gezin.

Over de organisaties

De Kleine Prins biedt speciaal onderwijs dat recht doet aan alle unieke karakteristieken, mogelijkheden en behoeften van het individuele kind. De Hoogstraat biedt persoonlijke en actuele medisch specialistische revalidatie ter ondersteuning van kind en gezin om zich maximaal te ontwikkelen en hun leven in te richten zoals zij dat willen. Amerpoort biedt begeleiding, verzorging en behandeling aan kinderen met een verstandelijke beperking waarbij er vaak ook sprake is van meervoudige problematiek. Zij werken samen aan een goed leven voor kinderen met een beperking.