Wederom doet een team van De Hoogstraat mee aan de Rapenburgrace. Vanwege het jubileumjaar is het dit jaar een extra groot team. Ook is De Hoogstraat weer een van de begunstigden van de race. Dit jaar gaat het geld dat opgehaald wordt naar een project dat wij samen met de DON doen. Een project dat gaat over ‘worden wie je bent- in je laesie’.

Wanneer je een dwarslaesie krijgt, heeft dat niet alleen grote lichamelijke gevolgen maar ook een enorme mentale impact. Een laesie doet iets met wie je bent. Je maakt een identiteitsontwikkeling door in persoonlijk opzicht (je zelfbeeld bijv.) en in sociaal opzicht (je relatie tot anderen of tot je werk) en je wordt ‘onderdeel’ van de wereld van de (zorg)systemen.

Via de huidige psychologische screening in de revalidatiecentra is er al wel inzicht verkregen in stemmingsproblematiek, kwaliteit van leven en copingsstijlen, maar nog niet in de ontwikkeling van de identiteit door de tijd heen en thema’s die daarbij spelen. Het doel van dit onderzoek is om die in kaart te brengen. Tien mensen met een recente dwarslaesie worden gedurende een jaar gevolgd. Dit gebeurt aan de hand van vragenlijsten en interviews, afgenomen door ervaringsdeskundigen die al langere tijd een dwarslaesie hebben.

De verhalen van de deelnemers worden door onderzoekers en ervaringsdeskundigen geanalyseerd en belangrijke thema’s geïdentificeerd. De opgedane kennis draagt bij aan de verdere deskundigheidbevordering van ervaringsdeskundigen en de inrichting van een toekomstig dwarslaesie PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving), waar DON inmiddels de eerste stappen in zet.

Zwem jij ook mee? Geef je nu op!

Rapenburgrace In het water (1)