ZorgSpectrum en De Hoogstraat Revalidatie hebben 17 juli 2020 een Intentieverklaring getekend, en de intentie uitgesproken om verdere samenwerking te verkennen.

Het voornemen is dat op de voormalige afdeling De Overstap (locatie van De Hoogstraat Revalidatie) ZorgSpectrum gaat zorgdragen voor de verpleging en verzorging van revalidanten. ZorgSpectrum krijgt daarmee een fysieke plek op de locatie van De Hoogstraat. Via deze voorgenomen nieuwe samenwerking kunnen patiënten van De Hoogstraat die hun klinische revalidatie hebben beëindigd of (nog) onvoldoende belastbaar zijn om klinische revalidatie te ondergaan, op deze ZorgSpectrum-afdeling verblijven. De focus ligt daarnaast op samenwerking op het gebied van dwarslaesierevalidatie voor ouderen en postoperatieve decubituszorg.

Voor deze patiënten is het waardevol dat zij in de nabijheid van het revalidatiecentrum verblijven.

Wij hopen dat de intentieverklaring in het najaar 2020 leidt tot een concrete samenwerkingsovereenkomst. De voorbereidingen hiervoor worden in de huidige oriëntatiefase in gang gezet.