Klik hier voor algemene informatie en maatregelen m.b.t. het coronavirus die gelden in De Hoogstraat

-Het behandelprogramma ‘COVID-19 Post IC’ wordt niet meer geactualiseerd- 

Revalidatiecentrum De Hoogstraat beschikt als eerste kliniek in Nederland over een specifiek revalidatieprogramma ontwikkeld voor coronapatiënten die lang op de Intensive Care opgenomen zijn geweest. Deze medisch specialistische revalidatie moet post-IC-patiënten een betere toekomst geven.

Recente cijfers van het RIVM laten zien dat veel meer patiënten dan tot nog toe werd voorspeld, zeer lang aan de beademing liggen. Lange Intensive Care-opname leidt in veel gevallen tot forse fysieke beperkingen, psychologische aandoeningen en – bij coronapatiënten – naar verwachting ook ernstige longaandoeningen. Een intensief herstelprogramma is nodig om terug te keren naar het vertrouwde leven.

Verwacht wordt dat in de eerste fase van de revalidatie specialistische verpleegkundige en medische zorg nodig is in combinatie met specifieke faciliteiten als tilliften en ademhalingsondersteuning. In een aantal revalidatiecentra in Nederland is deze zorg voorhanden, waaronder De Hoogstraat. In een tweede fase van het klinisch herstel kunnen patiënten doorgeplaatst worden naar centra in de regio van herkomst.

Het behandelprogramma ‘COVID-19 Post IC‘ van De Hoogstraat Revalidatie is opgesteld door Joris de Graaf, arts-assistent, en Michael Brouwers, revalidatiearts, van De Hoogstraat Revalidatie. Diverse collega’s uit het hele land hebben vanuit verschillende disciplines bijdragen geleverd om de meest recente kennis op dit terrein bijeen te brengen. We hebben het protocol via de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en Revalidatie Nederland beschikbaar gesteld aan alle collega’s in het land.

Post-IC patiënten na een COVID-19-infectie met een indicatie voor medisch specialistische revalidatie zullen in De Hoogstraat Revalidatie worden behandeld volgens dit behandelprogramma.

Beluister hier het verhaal van Jan-Willem Meijer, raad van bestuur, die op 3 april te horen was op radio NOS NPO 1 naar aanleiding van het revalidatieprogramma voor post-IC-coronapatiënten.