Op donderdag 4 mei ondertekenden Ir. Kobien Mijland-Bessems, raad van bestuur van De Hoogstraat Revalidatie en Eric van Kooten, directeur van NEXUS Nederland het contract voor de levering van een nieuw EPD voor De Hoogstraat.

Ir. Kobien Mijland-Bessems, raad van bestuur bij De Hoogstraat: “Wij zijn verheugd met dit contract. Een nieuw EPD is een grote investering. Het is een van de belangrijkste systemen van De Hoogstraat. Het moet dus een goed werkbaar, flexibel en toekomstgericht systeem zijn.

Binnen De Hoogstraat staat eigen regie voor de revalidant hoog in het vaandel. Het team van zorgprofessionals om die revalidant heen, maken dat mogelijk. Goede ondersteuning vanuit een overzichtelijk en flexibel EPD is dan onontbeerlijk voor de gebruikers, dus artsen, behandelaren, revalidanten en de ondersteunende diensten. Wij denken dat wij met het Nexus EPD een systeem hebben dat het beste aansluit op ons specialistische profiel, kennisontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek.”

Jasper van der Rest, manager IT van De Hoogstraat daarover: “Wij leunen sterk op ons EPD/ZorgInformatieSysteem. We zetten het in voor het volledige revalidatieproces van intake tot ontslag. Het behandelteam moet efficiënt kunnen rapporteren en communiceren binnen het medisch dossier. Maar ook moeten deze gegevens eenvoudig en natuurlijk veilig gedeeld kunnen worden met onze samenwerkingspartners. Revalidanten moeten altijd bij hun gegevens komen en eenvoudig inzicht kunnen krijgen in hun eigen revalidatieproces. Tevens doen wij veel onderzoek binnen De Hoogstraat, daarvoor is een open systeem van belang. Een EPD dat optimaal ondersteunt, is voorwaardelijk voor goede zorg. De software van Nexus Nederland stelt De Hoogstraat in staat deze ambities waar te maken.”