AxionContinu en De Hoogstraat Revalidatie tekenen op 7 juli 2021 een intentieverklaring. Hiermee spreken zij de intentie uit intensiever samen te werken om patiënten met hersenletsel op het juiste moment op de juiste plek passende revalidatie en zorg te bieden.

Revalideren van hersenletsel vraagt maatwerk

De gevolgen van hersenletsel variëren sterk. Het revalidatietraject dat daarna nodig is ook. Soms kan direct in het ziekenhuis worden bepaald waar en hoe revalidatie plaats moet vinden. Maar soms is de prognose en revalidatiebehoefte nog moeilijk in te schatten.  Tussen de geriatrische revalidatie en de medisch specialistische revalidatie bestaan schotten, terwijl samenwerking in revalidatiebehandelingen een completer palet aan effectieve revalidatie mogelijk maakt. Ook vindt niet alle revalidatie plaats direct aansluitend aan het letsel en opname in het ziekenhuis. Uitgestelde revalidatie in een langdurig laagintensief traject in de chronische fase kan ook bijdragen aan verdergaand herstel van functies of functioneren van de patiënt met niet aangeboren hersenletsel, maar wordt nog weinig toegepast. Om de vraag van mensen met niet-aangeboren hersenletsel goed te kunnen beantwoorden, is samenwerking en ontschotting tussen de geriatrische revalidatiezorg en medisch specialistische revalidatie nodig.

Krachtenbundeling De Hoogstraat Revalidatie en AxionContinu

De Hoogstraat Revalidatie en AxionContinu onderschrijven het belang om samen met de patiënt en zijn naasten de gevolgen van hersenletsel zo klein mogelijk te houden en zo goed mogelijk met deze gevolgen te leren omgaan. De krachtenbundeling van de verschillende expertises, faciliteiten en mogelijkheden van de geriatrische revalidatiezorg van AxionContinu en de medisch specialistische revalidatie van De Hoogstraat Revalidatie, komt de patiëntgerichte revalidatiezorg en het herstel van de patiënt ten goede.

Door de intentieverklaring spreken beide besturen zich uit de samenwerking in de revalidatie voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel te intensiveren en het zorgnetwerk verder te ontwikkelen in aansluiting op de ziekenhuizen. Het uitgangspunt is dat de intentieverklaring eind 2021 leidt tot een concrete samenwerkingsovereenkomst.