Vanaf nu kunnen medische gegevens van kinderen met Cerebrale Parese (CP) worden vastgelegd in het CP Register. Het CP Register biedt een infastructuur die helpt de zorg voor kinderen met CP te verbeteren. Het geeft directe terugkoppeling over de ontwikkeling van elk individueel kind, de screeninguitkomsten en behandeluitkomsten.

Meer informatie over het CP Register

Cerebrale Parese is een houding- en bewegingsstoornis die wordt veroorzaakt door beschadiging in de hersenen.

Het Nederlands CP register is ontwikkeld onder leiding van Amsterdam UMC en CP Nederland, in samenwerking met Adelante, CP-Net, De Hoogstraat Revalidatie, Erasmus MC Rotterdam, Heliomare, Libra revalidatie & audiologie, Maastricht UMC+, Merem Medische Revalidatie, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, Revant, Rijndam Revalidatie, Roessingh Centrum voor Revalidatie, UMCG en UMC Utrecht.

Het Nederlands CP register is tot stand gekomen met subsidie van Innovatiefonds Zorgverzekeraars, HandicapNL, Phelps Stichting voor Spastici, Dioraphte, fondsenwerfactie Steptember en ZonMw.