In 2022 zijn er nieuwe poliklinische, multidisciplinaire behandelprogramma’s opgesteld voor (jong)volwassenen met cerebrale parese. De thema’s diagnostiek en belastbaarheid staan hierbij centraal.

Diagnostiek

Eerst is er een diagnostisch programma van vier weken. Hierbij wordt gekeken naar de hulpvragen van de revalidant en het huidige functioneren.

Belastbaarheid

Na deze vier weken volgt een teambespreking samen met de revalidant over de vervolgbehandeling. Het besluit maken ze samen. Het team kan dan een behandelprogramma gericht op belasting en belastbaarheid starten. Het behandelteam bestaat onder andere uit een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker, sporttherapeut en een revalidatiearts.

Voordeel

Het voordeel is dat er bij aanmelding duidelijkheid is over de duur, frequentie en inhoud van deze diagnostische fase. Dit geldt ook als besloten wordt door te gaan naar een vervolgbehandelprogramma gericht op belasting en belastbaarheid.