Vorige week hebben onze coördinerende- en kwaliteitsverpleegkundigen het ontwikkelingstraject in verpleegkundig leiderschap succesvol afgerond. Wij zijn heel blij met zo’n mooie groep revalidatieverpleegkundigen die het voortouw zullen gaan nemen in de verdere ontwikkeling van het verpleegkundig leiderschap in De Hoogstraat Revalidatie.

Afgelopen woensdag vond de laatste bijeenkomst plaats in het kader van het ontwikkeltraject ‘Verpleegkundig leiderschap’ onder begeleiding van bureau BdB. Het doel van dit ontwikkeltraject was het versterken van het verpleegkundig leiderschap van de verpleegkundigen die in de nieuwe functies van kwaliteitsverpleegkundige en coördinerend verpleegkundige werkzaam zijn.

Op deze laatste dag waren ook de voorzitter van de VAR, Kobien Mijland vanuit de Raad van Bestuur en verschillende HR-functionarissen aanwezig om met elkaar een plan te maken hoe we het verpleegkundig leiderschap gaan borgen binnen De Hoogstraat. Aan het eind van de dag hebben alle deelnemers aan het ontwikkeltraject een certificaat en leuke attentie in ontvangst genomen.