De Hoogstraat Revalidatie vindt openheid over de resultaten van de revalidatiebehandeling belangrijk. Daarom publiceren wij voor de derde keer op rij de behandelresultaten van klinisch opgenomen revalidanten van 18 jaar en ouder.

Met de USER, de Utrechtse Schaal voor de Evaluatie van klinische Revalidatie, wordt de vooruitgang gemeten op het gebied van verplaatsen en zelfverzorging. De resultaten laten ook dit jaar een stijging zien in het percentage revalidanten dat vooruitgang boekte op het gebied van verplaatsen en zelfverzorging.

Participatie Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie
Onlangs is door Revalidatie Nederland (RN) en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) een landelijk project gestart om te komen tot de realisatie van de LDUR: de Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie. De Hoogstraat Revalidatie is één van de initiatiefnemers van de LDUR en participeert met de USER aan het project. Dankzij de LDUR kunnen aangesloten revalidatie instellingen van elkaar leren welke behandelwijzen het meest effectief zijn. Hiervan profiteert de patiënt, die betere zorg krijgt.