De heer drs. Arno Timmermans is benoemd tot lid van de raad van toezicht van De Hoogstraat Revalidatie. De heer Timmermans is voorzitter van de raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis. Hij was voorheen onder meer bestuurder van het Nederlands Huisartsen Genootschap en huisarts.

“Ik zie ernaar uit om vanuit de raad van toezicht een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de revalidatiezorg en aan de toppositie die De Hoogstraat heeft op het gebied van revalidatiezorg voor onder andere mensen met een hoge dwarslaesie.”

Met zijn benoeming bestaat de raad van toezicht uit vijf leden. De andere leden zijn: mevrouw mr. dr. Mirjam de Bruin (voorzitter), de heer prof. dr. Willy Spaan (vicevoorzitter), mevrouw drs. Ellis Kastelein, RA en de heer drs. Nico Klay, MBA.