Naar de website van
De Hoogstraat

2013 in vogelvlucht

9

Kwaliteit

KWALITEIT!
‘Als je het weet, kun je er iets aan doen’. Tevredenheid van revalidanten en externe audit HKZ.
CQ-index De CQ-index is een landelijk onderzoek naar ervaringen van revalidanten. Elke 3 jaar versturen alle revalidatiecentra op hetzelfde moment vragenlijsten naar een grote groep revalidanten. De Hoogstraat haalde mooie scores, revalidanten zijn zeer tevreden. Volwassen revalidanten gaven het rapportcijfer 8,2 en ouders van kinderen die revalideerden gaven een 8,4. Op 7 van de 10 kwaliteitsdimensies scoort De Hoogstraat gelijk aan of hoger dan het landelijk gemiddelde. Revalidantenenquête De Hoogstraat meet 4 keer per jaar de tevredenheid onder de revalidanten door middel van een enquête. Uitslagen revalidantenenquête 2012 en 2013 Externe audit HKZ
 Een jaar na het behalen van het HKZ-certificaat, zijn we opnieuw getoetst. Onafhankelijke auditoren hebben weer medewerkers van verschillende teams gesproken over de manier waarop we bij De Hoogstraat werken aan kwaliteit. Daarbij is vooral gekeken naar hoe wij zijn omgegaan met de verbeterpunten van het jaar ervoor. De auditoren constateerden dat we een sterke drive hebben om aan kwaliteit te werken. 
Sinds de audit van 2012 hebben we een nieuwe huisstijl en een nieuw strategisch beleidsplan. De auditoren vonden dat sterke punten. Verder zien ze dat we een duidelijke lijn hebben uitgezet om een expertisecentrum te worden, met nuttige samenwerkingsverbanden in de regio voor ketenzorg en op landelijk niveau voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied met aandacht voor wetenschappelijk onderzoek.