Behandeling bij caudalaesie

Wanneer u een (conus) caudalaesie heeft, biedt De Hoogstraat Revalidatie een doelgerichte, multidisciplinaire behandelaanpak. Wij leren u om uw leven naar eigen vermogen weer op te pakken en om te gaan met beperkingen bij een caudalaesie. Het behandelteam bekijkt samen met u welke activiteiten voor u belangrijk zijn en weer mogelijk gemaakt kunnen worden.

Wat is een caudalaesie?

Bij een (conus) caudalaesie is er sprake van een beschadiging van de cauda equina (paardenstaart). Deze bundel zenuwen ligt onder het onderste deel van het ruggenmerg. De beschadiging kan ontstaan wanneer u bijvoorbeeld een hernia, trauma of tumor heeft gehad. De gevolgen van een caudalaesie komen grotendeels overeen met die van een dwarslaesie. Concrete gevolgen kunnen zijn: problemen met lopen, problemen met de blaas, seksuele klachten en pijnklachten.

Behandeling caudalaesie

Wanneer u een caudalaesie heeft, kunt u door uw huisarts of behandelaar doorverwezen worden naar het caudaspreekuur van De Hoogstraat Revalidatie. U bezoekt tijdens het spreekuur de revalidatiearts en de verpleegkundig specialist. Samen met u worden de problemen die u ervaart in kaart gebracht en wordt er indien nodig een bijpassend poliklinisch behandeltraject vastgesteld. Afhankelijk van de ernst van uw problemen, kan er een vervolgspreekuur plaatsvinden.

Behandelduur caudalaesie

Afhankelijk van uw situatie duurt een poliklinische behandeling gemiddeld een aantal weken.

Behandelteam

De Hoogstraat werkt met een multidisciplinair behandelteam onder leiding van uw revalidatiearts. Uw behandelteam bestaat bijvoorbeeld uit een maatschappelijk werker, psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut en sporttherapeut.

Uw naasten

De gevolgen van een caudalaesie hebben ook invloed op uw omgeving. Gezin, familie en andere betrokkenen spelen bij De Hoogstraat een onmisbare rol bij uw revalidatie. Daarom betrekken wij uw naasten bij gesprekken en bij de therapie.

Zorg na de revalidatie

Wanneer uw behandeling is afgerond, biedt De Hoogstraat indien nodig periodieke check-ups bij uw revalidatiearts aan. Wanneer u na de behandeling nieuwe vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw revalidatiearts om deze te bespreken.