Drs. C.A. Dijkstra
Naam: Drs. C.A. Dijkstra
Afdeling/Locatie: De Hoogstraat Revalidatie
Specialisme(n): Dwarslaesie, caudalaesie en spasticiteit
Werkzaam sinds: 2005

Sinds haar aanstelling in 2005 is drs. Dijkstra werkzaam op de dwarslaesie afdeling. Hier behandelt zij klinische patiënten die net een dwarslaesie hebben opgelopen maar ook patiënten die voor een heropname komen. Tevens is zij werkzaam op de polikliniek waar zij nieuwe en controle patiënten ziet naast second opinions. Eens in de maand heeft zij een gezamenlijk spreekuur met verpleegkundig specialist en plastisch chirurg waar patiënten met een decubitus worden gezien.

Overig

  • Medisch manager van het Dwarslaesie/Trauma/Orthopedie cluster
  • Lid van het Nederlands Vlaams Dwarslaesie Genootschap
  • Lid van de International Spinal Cord Society
  • Medeauteur van het handboek dwarslaesierevalidatie