Wij hechten veel waarde aan de mening van de revalidanten over de behandeling die wij bieden. Wij gebruiken die om de kwaliteit nog verder te verbeteren.

Tevredenheidsmetingen

Iedere maand vragen we de volwassen revalidanten – die in die maand zijn ontslagen – om ons feedback te geven over belangrijke onderwerpen, zoals veiligheid, deskundigheid en bejegening. Het merendeel van de vragen wordt in alle centra gevraagd. Bij de jeugd doen we dit 1 keer per jaar. U vindt onderaan deze pagina de uitkomsten van de laatste tevredenheidsmetingen.

Zorgkaart Nederland

Op Zorgkaart Nederland vindt u het cijfer dat onze revalidanten ons daar hebben gegeven. Op Zorgkaart delen patiënten hun waardering met zorgaanbieders met anderen. Zorgkaart Nederland is een initiatief van de NPCF -de overkoepelende patiëntenbeweging- en wordt door deze organisatie beheerd.

Downloads