Een belangrijke doelstelling van opname in De Hoogstraat is dat iemand weer zelfstandig thuis kan functioneren. Verplaatsen en zelfverzorging is hiervoor belangrijk.  Bij opname en ontslag van patiënten meten we met behulp van het meetinstrument USER in welke mate zij zichzelf kunnen verplaatsen en verzorgen. We hebben de resultaten van 2018 op het gebied van verplaatsen en zelfverzorging voor alle klinische revalidanten in beeld gebracht.

In 2018 zijn 531 volwassenen in De Hoogstraat opgenomen voor klinische revalidatie. bij 415 patiënten (78% van het totaal) is bij opname en bij ontslag gemeten in welke mate zij zichzelf kunnen verplaatsen en verzorgen. Bijna 9 van de 10 patiënten boekten vooruitgang.

Ook hebben we deze resultaten van drie belangrijke doelgroepen apart in beeld gebracht:

Aan de cijfers en de plaatjes is te zien dat verreweg de meeste patiënten grote vooruitgang boeken.

Resultaten van patiënten in 2018: verplaatsen en verzorgen

Klik op de afbeelding om de resultaten te kunnen zien.