Kosten en vergoeding

De revalidatiebehandeling wordt grotendeels vergoed uit de basisverzekering. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen verplichte bijdrage uit het eigen risico. De exacte kosten kunnen per verzekeraar verschillen. Wij adviseren u om vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren.

Zorgnota

De Hoogstraat Revalidatie heeft contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars afgesloten. In de meeste gevallen sturen wij de zorgnota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar, waarna de zorgverzekeraar de betaling regelt. Als uw kind van zorgverzekering wisselt, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan het medisch secretariaat via: 030 256 13 31.

Bezwaar tegen vermelding zorgactiviteiten

Uw zorgverzekeraar heeft inzicht in welke behandelingen uw kind ondergaat. U kunt bezwaar maken tegen het verstrekken van deze informatie. U kunt hiervoor de verklaring invullen en inleveren bij de medisch secretaresse aan de polibalie.

Kosten voorzieningen, aanpassingen of hulpmiddelen

Naast de behandeling zijn er soms ook hulpmiddelen en/of voorzieningen nodig om de revalidatiebehandeling of het verdere traject te ondersteunen. Deze hulpmiddelen en voorzieningen worden meestal vergoed (al dan niet met een eigen bijdrage) door uw zorgverzekeraar of door uw gemeente via de WMO.

Meer informatie

Meer informatie