Kosten en vergoeding

De revalidatiebehandeling wordt grotendeels vergoed uit de basisverzekering. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen verplichte bijdrage uit het eigen risico. De exacte kosten kunnen per verzekeraar verschillen. Wij adviseren u om vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren.

Zorgcontracten verzekeraars 2021

Door het nog voortgaande landelijk overleg tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen/revalidatie-instellingen over het opvangen van de kosten van de coronapandemie, zijn er helaas nog geen zorgcontracten voor 2021 gesloten tussen De Hoogstraat en de zorgverzekeraars.

Alle verzekerden zijn echter welkom. Zowel De Hoogstraat als de verzekeraars gaan er van uit dat deze situatie van onzekerheid  binnen afzienbare termijn opgelost zal zijn en dat er zoals gebruikelijk met alle zorgverzekeraars overeenkomsten zullen zijn. Mocht dit bericht vragen of zorgen bij u oproepen dan adviseren wij u contact te zoeken met uw verzekeraar.

Voor de verzekerden van Eucare maken we een voorbehoud. Deze verzekeraar doet niet mee aan het landelijk overleg over Covid19 en hanteert een afwijkend beleid. De mogelijkheid bestaat dat met Eucare geen zorgcontract kan worden gesloten en de verzekerde zelf een deel van de rekening moet betalen. Ook voor deze verzekerden geldt: heeft u vragen, neem dan contact op met uw verzekeraar.

Zorgnota

De Hoogstraat Revalidatie heeft contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars afgesloten. In de meeste gevallen sturen wij de zorgnota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar, waarna de zorgverzekeraar de betaling regelt. Als uw kind van zorgverzekering wisselt, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan het medisch secretariaat via: 030 256 13 31.

Bezwaar tegen vermelding zorgactiviteiten

Uw zorgverzekeraar heeft inzicht in welke behandelingen uw kind ondergaat. U kunt bezwaar maken tegen het verstrekken van deze informatie. U kunt hiervoor de verklaring invullen en inleveren bij de medisch secretaresse aan de polibalie.

Kosten voorzieningen, aanpassingen of hulpmiddelen

Naast de behandeling zijn er vaak ook hulpmiddelen en/of voorzieningen nodig om de revalidatiebehandeling of het verdere traject te ondersteunen. Deze hulpmiddelen en voorzieningen worden meestal vergoed (al dan niet met een eigen bijdrage) door uw zorgverzekeraar of door uw gemeente via de WMO.

Meer informatie

Downloads