Hoogstraat
Hoogstraat
 
Inhoud nieuwsbrief maart 2014

Nieuw behandelprogramma jongeren met chr. pijn en vermoeidheid
Spierziektenteam 'Best Practice'
Oefen app beroerte succesvol
Netwerk voor ondersteuners van jonge mantelzorgers
Informatie dwarslaesierevalidatie vernieuwd
Project thuisbehandeling van kinderen van start
E-learningmodule infectiepreventie revalidatieprofessionals

Korte berichten
Revalidatiegame in ontwikkeling
Nieuwsbrief Hand-armwerkgroep
Nieuw: familiezwemmen
Subsidie revalidatiefonds
Accreditatiepunten symposium Kijk Verder
Handboek Kinderfysiotherapie

 
 
 
Nieuw behandelprogramma voor jongeren met chronische pijn en vermoeidheid
Het behandelprogramma voor jongeren met chronische pijn en vermoeidheid binnen de jeugdrevalidatie is herzien en verkort. Dit programma is bedoeld voor jongeren met klachten van het houdings- en bewegingsapparaat die diagnostisch voldoende zijn uitgezocht en al langere tijd bestaan. De behandeling is gebaseerd op principes uit de cognitieve gedragstherapie gecombineerd met graded activity en ervaringsleren. De ouders worden intensief betrokken bij de behandeling.

Meer informatie op de website

Naar boven
 
 
Spierziektenteam De Hoogstraat 'Best Practice'
Het spierziektenteam van De Hoogstraat is als 'Best practice from patient perspective' vermeld in een publicatie van ALS Worldwide. ALS Worldwide voorziet ALS-patiënten van informatie, advies en ondersteuning. De oprichters van de organisatie, Stephen en Barbara Byer, brachten een bezoek aan een groot aantal ziekenhuizen, klinieken en centra voor ALS-patiënten en legden de opgedane kennis vast in 'A paradigm shift in ALS/MND clinic care - best practices from the patient perspective.'

Meer informatie over revalidatie bij ALS bij De Hoogstraat

Naar boven
 
 
Oefen app beroerte succesvol
De Oefen App Beroerte biedt mensen na een beroerte de mogelijkheid om zelfstandig verder te werken aan hun herstel. Deze app bevat veel oefeningen waarmee mensen gericht kunnen oefenen en bewegen. Het oefenprogramma kan op maat worden ingesteld, rekening houdend met de ernst van de aandoening en mogelijke lichamelijke beperkingen. De app blijkt in een behoefte te voorzien: hij is inmiddels al meer dan 250 keer gedownload en staat vrijwel continu in de top 10 van betaalde geneeskunde apps van de App Store. Het UMC Hersencentrum en De Hoogstraat Revalidatie ontwikkelden deze app met steun van de Van der Sar Foundation.

Meer informatie
Filmpje

Naar boven
 
 
Netwerk voor ondersteuners van jonge mantelzorgers 
JMZ PRO is een zelfstandig landelijk netwerk voor professionele ondersteuners van jonge mantelzorgers. Prof. dr. Anne Visser-Meily is ambassadeur van JMZ PRO, omdat zij een van de eerste onderzoekers is die mantelzorg in haar onderzoekswerk betrok. Want niet alleen de patiënt revalideert, zijn of haar naaste omgeving ‘revalideert mee’.  

Lees meer en/of sluit u aan

Naar boven
 
 
Informatie dwarslaesierevalidatie vernieuwd

Folder dwarslaesie en revalidatie geheel vernieuwd
De folder Dwarslaesie en revalidatie is herschreven en voorzien van een nieuw (eenvoudiger) jasje. Deze uitgebreide folder bevat veel praktische informatie.

Informatieblad decubituspreventie voor verpleging in ziekenhuis
Het dwarslaesieteam heeft maatregelen ter voorkoming van decubitus bij mensen met een dwarslaesie beschreven in een handig informatieblad voor verpleegkundigen in het ziekenhuis. Bekijk informatieblad decubituspreventie

Patiëntenkaartje autonome dysreflexie
Autonome dysreflexie is een toestand die in korte tijd tot een gevaarlijke situatie kan leiden als niet tijdig wordt ingegrepen. Het dwarslaesieteam heeft een handig kaartje ontwikkeld dat mensen met een dwarslaesie bij zich kunnen dragen zodat meteen duidelijk is wat er moet gebeuren.
Bekijk de kaart als pdf

Naar boven
 
 
Project Thuisbehandeling voor kinderen van start
In de afgelopen jaren is wereldwijd de visie ontwikkeld dat het gezin een cruciale rol speelt in het revalidatieproces van het kind. Dit wordt bereikt middels gezinsgerichte zorg. Hierbij zijn de ouders de experts op het gebied van hun kind. Professionals werken met de ouders samen aan de hulpvragen vanuit het gezin. Thuis behandelen is een manier om meer gezinsgerichte zorg te leveren. Door het kind in de eigen omgeving te behandelen kan doelgerichter worden ingespeeld op vragen van het gezin en is de verwachting dat observaties een beter beeld geven. Het doel van het project is het ontwikkelen van een model van thuisbehandeling dat aansluit bij de behoeften van het gezin en dat geïmplementeerd kan worden in het revalidatieproces binnen De Hoogstraat, waar mogelijk met ondersteunende (telecommunicatie-) hulpmiddelen.
Lees meer in de nieuwsbrief en op de website.

Naar boven
 
 
E-learningmodule infectiepreventie voor revalidatieprofessionals
Reade, Sophia Revalidatie, Rijndam revalidatiecentrum en De Hoogstraat Revalidatie zijn gestart met het ontwikkelen van een e-learningmodule voor de revalidatie. Met behulp van e-learning kun je als medewerker zelf bepalen op welk moment en waar je leert. Onlangs heeft een enthousiaste groep paramedici, verpleegkundigen, ziekenhuishygiënisten en opleidingsadviseurs in samenwerking met Noordhoff de aftrap gedaan.

Naar boven
 
 

Revalidatiegame in ontwikkeling
Bekijk het filmpje over DJ Fiero van RTV Utrecht via onze website.

Naar boven
 
Nieuwsbrief Hand-armwerkgroep
Deze keer over muziek maken met een aanlegstoornis of amputatie van arm en/of hand.
Lees meerNaar boven
 
Nieuw: familiezwemmen
Revalidanten van De Hoogstraat zwemmen wekelijks met familieleden onder begeleiding bij De Kwakel. Meer informatie

Naar boven
 
Subsidie Revalidatiefonds
Voor studie naar effecten van prisma adaptatie op neglect na beroerte. Lees meer.

Naar boven
 
Accreditatiepunten
symposium Kijk Verder

Revalidatieartsen:
VRA 4 punten
Ergotherapeuten:
ADAP 3,5 punten
Fysiotherapeuten:
KNGF, 5 punten (voor alg. fysiotherapeuten en kinderfysiotherapeuten)
Verpleegkundigen & Verzorgenden: Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden, 5 punten

Naar boven
 
Handboek kinderfysiotherapie
Geheel herzien met bijdragen van diverse Hoogstraatmedewerkers. Meer informatie

Naar boven
 
Online
Bezoek onze website en vind ons op sociale media.
» Bezoek de website
RSS   RSS   RSS   RSS
 
Contact met revalidatieartsen
 
Contactgegevens
Informatie over verwijzen
Bestel de verwijsgids
 
Doorsturen
U kunt deze nieuwsbrief ook doorsturen naar een vriend of collega.
» Doorsturen
Afmelden
Uiteraard kunt u zich ook weer makkelijk afmelden voor deze nieuwsbrief.
» Afmelden
 
 
BEZOEK- EN POSTADRES
De Hoogstraat Revalidatie
Paranadreef 2 (klik hier voor route)
3563 AZ Utrecht

De Hoogstraat Orthopedietechniek
Rembrandtkade 10 (klik hier voor route)
3583 TM Utrecht

Tel 030 256 1211
E-mail: info@dehoogstraat.nl
 
Dit bericht is bestemd voor: Info (info@gopublic.nl).
U ontvangt dit bericht omdat u zich in het verleden heeft aangemeld voor deze nieuwsbrief.

powered by gopublic