De Hoogstraat
 

Revalidatieartsen


Kinder- en jeugdrevalidatie


Functie: kinderrevalidatiearts
andries-van-iperen

Drs. A. van Iperen

Functie: kinderrevalidatiearts
Locatie: De Hoogstraat
Contact: 030 256 1498

Verwijzerslijn divisie kind en jeugd (alleen voor artsen)
Via de verwijzerslijn 030 256 1515 kunnen artsen rechtstreeks contact opnemen met één van de kinderrevalidatieartsen voor informatie voorafgaand aan aanmelding.

A. van Iperen is werkzaam als kinderrevalidatiearts binnen De Hoogstraat Revalidatie. Zijn aandachtsgebieden zijn niet-aangeboren hersenletsel (NAH), dwarslaesie, multitrauma  en SOLK-problematiek. Hij is arts van 2 jeugdteams. 1 team is gespecialiseerd in SOLK (somatisch onverklaarde lichamelijke klachten; hieronder vallen chronisch pijn, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), onbegrepen klachten en  psychosomatische klachten of functionele klachten). Tevens worden in dat team ook kinderen en jongeren met CRPS type I en conversie behandeld, mits de problematiek ligt op het vlak van houdings - en bewegingsapparaat. Het  andere behandelteam is gespecialiseerd in hersenletsel en dwarslaesie en behandelt daarnaast ook kinderen en jongeren met overige aandoeningen.
Alle kinderen en jongeren die  bij De Hoogstraat Revalidatie opgenomen zijn, worden in 1 van deze 2 jeugdteams behandeld. Als zij overgaan naar polikinische behandeling, doet hetzelfde team ook de poliklinische behandeling.

Overige: Lid NAH initiatiefgroep Nederland.

Functie: kinderrevalidatiearts
dorien-medema

Drs. T.W.J.M. Medema-Meulepas

Functie: kinderrevalidatiearts
Locatie: De Hoogstraat
Contact: 030 256 1369

Verwijzerslijn divisie kind en jeugd (alleen voor artsen)
Via de verwijzerslijn 030 256 1515 kunnen artsen rechtstreeks contact opnemen met één van de kinderrevalidatieartsen voor informatie voorafgaand aan aanmelding.

Dorien Medema is werkzaam als kinderevalidatiearts in het kinderteam (0-5 jaar) en in het jeugdteam voor jongeren met chronische pijn en vermoeidheidsklachten .

Consulentschap: Integrale Vroeghulp Utrecht en KDC De Blauwe Vogel

Functie: kinderrevalidatiearts mytylschool
irene-van-der-steen

Drs. I. van der Steen

Functie: kinderrevalidatiearts mytylschool
Locatie: Mytylschool Ariane de Ranitz
Contact: 030 250 0280

Mw. van der Steen werkt als revalidatiearts bij mytylschool Ariane de Ranitz in Utrecht. Zij is de revalidatiearts van het team SO1 (leerlingen van 4-6 jaar).


Functie: kinderrevalidatiearts-onderzoeker UMCU-locatie WKZ
marjolein-verhoef

Dr. M. Verhoef

Functie: kinderrevalidatiearts-onderzoeker UMCU-locatie WKZ
Locatie: UMC Utrecht, locatie WKZ en Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
Contact: 088 755 5555

Mevrouw Verhoef is revalidatiearts-onderzoeker.  In het UMC Utrecht, locatie Wilhelmina KinderZiekenhuis (WKZ) ziet zij kinderen en jongeren met algemene revalidatievragen op de polikliniek en in de kliniek. Ook is zij daar lid van de spina bifidawerkgroep, een multidisciplinair team voor kinderen met een spina bifida.

Zij werkt tevens als onderzoeker in het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. Daar participeert zij in verschillende onderzoeksprojecten kinderrevalidatie en begeleidt de wetenschappelijke stages kinderrevalidatiegeneeskunde.

Promotieonderzoek 2005
Spina Bifida: Implications for functioning and health in young adults.
Onderzoek naar het functioneren van jong volwassenen met spina bifida.


Functie: kinderrevalidatiearts
svdvossendehoogstraatnl

Drs. Sanne van der Vossen

Functie: kinderrevalidatiearts
Locatie: De Hoogstraat
Contact: 030 256 1284

Verwijzerslijn divisie kind en jeugd (alleen voor artsen)
Via de verwijzerslijn 030 256 1515 kunnen artsen rechtstreeks contact opnemen met één van de kinderrevalidatieartsen voor informatie voorafgaand aan aanmelding.

Mevrouw Van der Vossen is revalidatiearts in De Hoogstraat. Zij is één van de twee revalidatieartsen in het kinderteam. In dit team worden kinderen van 0-5 jaar behandeld met uiteenlopende diagnoses. Ook de therapeutische peutergroepen en de therapeutische kleutergroep vallen onder dit team.

Van april 2013 tot april 2014 werkte zij als fellow kinderrevalidatie in het VUmc onder begeleiding van prof. J. Becher. Tijdens dit fellowship had zij de mogelijkheid zich verder te verdiepen in de kinderrevalidatie, en dan de spasticiteitsbehandeling, orthesiologie en interventies gericht op loopvaardigheid, inclusief gangbeeldanalyse en de vertaling hiervan naar de praktijk, in het bijzonder.


Functie: kinderrevalidatiearts, medisch manager
marie-anne-kuijper

Drs. Marie-Anne Kuijper

Functie: kinderrevalidatiearts, medisch manager
Locatie: De Hoogstraat en WKZ
Contact: 030 256 1329

Verwijzerslijn divisie kind en jeugd (alleen voor artsen)
Via de verwijzerslijn 030 256 1515 kunnen artsen rechtstreeks contact opnemen met één van de kinderrevalidatieartsen voor informatie voorafgaand aan aanmelding.

Marie-Anne Kuijper is revalidatiearts in De Hoogstraat (Jeugdadviesteam) en het UMC Utrecht, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Haar aandachtsgebieden zijn cerebrale parese en vragen op het gebied van spasticiteit en loopvaardigheid.

Van september 2009 - september 2010 werkte zij als fellow kinderrevalidatie in het VU Medisch Centrum, onder leiding van prof. Jules Becher. Zij verdiepte zich verder op het gebied van spasticiteit, loopvaardigheid en orthopedische interventie bij cerebrale parese. Ook het analyseren van de gangbeeldanalyse en een vertaalslag maken naar de praktijk was een onderdeel van het fellowship.

Eén dag in de week houdt zij een spreekuur in het WKZ / UMCU voor alle vragen op het gebied van spasticiteit.

Consulentschap: St. Antonius Ziekenhuis, locatie Leidsche Rijn
Overige: Lid van de landelijke werkgroep spasticiteit van kinderrevalidatieartsen.

Functie: kinderrevalidatiearts
iris-van-wijk

Dr. I. van Wijk

Functie: kinderrevalidatiearts
Locatie: De Hoogstraat en WKZ
Contact: 030 256 1282

Verwijzerslijn divisie kind en jeugd (alleen voor artsen)
Via de verwijzerslijn 030 256 1515 kunnen artsen rechtstreeks contact opnemen met één van de kinderrevalidatieartsen voor informatie voorafgaand aan aanmelding.

I. van Wijk is één van de drie revalidatieartsen in het Jeugdadviesteam. Haar aandachtsgebied is orthopedische aandoeningen. Het jeugdadviesteam is gespecialiseerd in kortdurende adviesbehandeling. In dit team worden kinderen behandeld en begeleid met aanlegstoornissen van de ledematen, spierziekten, DCD en vele andere diagnoses.

Zij ziet o.a. de kinderen met reductiedefecten in de HWK (Hand- en armwerkgroep Kinderen) en de KWBP (Kinderwerkgroep Beenprothese). In het WKZ is zij voor orthopedische aandoeningen lid van specialistische teams.

Promotieonderzoek 2006
TIA and Stroke: the long-term perspective

Consulentschap: Specialistisch team WKZ, De Zonnering Zeist, St. Antonius Ziekenhuis (locatie Leidsche Rijn)

Neurorevalidatie volwassenen


Functie: revalidatiearts
ellen-agterhof

Drs. E.W.J. Agterhof

Functie: revalidatiearts
Locatie: De Hoogstraat
Contact: 030 256 1602 (medisch secretariaat)

Mevrouw E.W.J. Agterhof is revalidatiearts in De Hoogstraat sinds 1999. Haar aandachtsgebied is Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Zij coördineert het NAH- team, dat revalidanten met een niet aangeboren hersenletsel klinische en poliklinisch begeleidt. Daarnaast heeft zij een polikliniek waar zij revalidanten met NAH ter controle, op verwijzing en voor een second opinion ziet.

Consulentschap: Stichting Zorgcentra De Betuwe Culemborg, Christelijk Sanatorium Zeist.
Overige: Lid van de landelijke werkgroep traumatisch hersenletsel (VRA- werkgroep). Lid van het hersenletselteam Utrecht.

Functie: revalidatiearts
mirjam-kouwenhoven

Drs. Mirjam Kouwenhoven

Functie: revalidatiearts
Locatie: De Hoogstraat
Contact: 030 256 1602 (medisch secretariaat)

Mirjam Kouwenhoven is sinds september 2010 werkzaam in De Hoogstraat. Zij werkt in één van de twee behandelteams die zich voornamelijk richten op specialistische, multidisciplinaire revalidatie na een beroerte (CVA). Ook andere, veelal neurologische, diagnosegroepen worden binnen deze teams behandeld. Het betreft klinische en poliklinische revalidatie en daarnaast een poliklinisch (nazorg)spreekuur. De teams participeren in een aantal landelijke, wetenschappelijke onderzoekslijnen via het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht.
Ze heeft een spasticiteitspreekuur, looppoli voor complexe loopproblematiek en doet gangbeeldanalyses.

Overige: Lid van de Werkgroep CVA Nederland (WCN). Medicatiecommissie De Hoogstraat Revalidatie.

Functie: revalidatiearts
annet-slabbekoorn

Drs. A.J.H. Slabbekoorn-Bavinck

Functie: revalidatiearts
Locatie: De Hoogstraat (ma, di.mo, do, vr)
Contact: 030 256 1602 (medisch secretariaat)

Mw. Slabbekoorn-Bavinck is sinds 2001 als revalidatiearts werkzaam bij De Hoogstraat met als aandachtsgebied neurorevalidatie, in het bijzonder CVA. Zij leidt het neurologisch behandelteam Neurorevalidatie B samen met drs. M. Kouwenhoven. Samen coördineren zij dit team dat zich voornamelijk richt op specialistische, multidisciplinaire revalidatie na een beroerte (CVA). Ook andere, veelal neurologische, diagnosegroepen worden binnen dit team behandeld. Het betreft klinische en poliklinische revalidatie, met daarnaast een poliklinisch (nazorg)spreekuur. Daarbij gaat het om medisch specialistische revalidatiebehandeling direct na ontstaan of na verergering van de neurologische aandoening en tevens om revalidatievragen die ontstaan in de chronische fase van een aandoening. De behandelteams participeren in een aantal landelijke, wetenschappelijke onderzoekslijnen via het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht.

Specifieke activiteiten: revalidatiearts van het Afasieteam van De Hoogstraat, waar afasiepatiënten naar verwezen kunnen worden door artsen en logopedisten voor onderzoek en een behandeladvies.

Consulentschap: Huis aan de Vecht, Utrecht
Overige: Bestuurslid AfasieNet, lid regionale ketenbesturen CVA, lid Werkgroep CVA Nederland van de VRA.

Functie: revalidatiearts
manin-konijnenbelt

Drs. H. Konijnenbelt

Functie: revalidatiearts
Locatie:
Contact: 030 256 1602 (medisch secretariaat) m.konijnenbelt@dehoogstraat.nl

Mevrouw H. Konijnenbelt is revalidatiearts in De Hoogstraat sinds september 2016.
Haar aandachtsgebied is Niet-Aangeboren Hersenletsel ( NAH). Zij coördineert samen met mevrouw E.W.J. Agterhof het NAH team, dat revalidanten met een niet aangeboren hersenletsel klinisch en poliklinisch begeleidt.
Daarnaast heeft zij een polikliniek waar zij zowel revalidanten met NAH als met overige neurologische diagnosen zoals Multiple Sclerose en Cerebrale Parese (volwassenen) ziet.

Orthopedie dwarslaesie volwassenen


Functie: revalidatiearts
michal-brouwers

Drs. M.A.H. Brouwers

Functie: revalidatiearts
Locatie: De Hoogstraat en Diakonessenhuis Zeist/Utrecht
Contact: 030 256 1279 (de hoogstraat), 088 250 9386 (diakonessenhuis utrecht), 088 250 9416 (diakonessenhuis zeist)

Aandachtsgebieden 
- Arm/hand (armamputaties, reductiedefecten, plexus brachialisletsels, complexe handproblematiek)
- Orthopedische aandoeningen

Bijzonder behandelaanbod
- Hand- en armwerkgroep volwassenen (De Hoogstraat)
- Expertisecentrum armprothesiologie (De Hoogstraat en OTH)
- Hand- en polscentrum Ned. (Diakonessenhuis Zeist)

Consulentschap: Verpleeghuis De Bilte Hof Bilthoven, Verpleeghuis Rosendael Utrecht, Verpleeghuis Snavelenburg Maarssen.
Overige: Voorzitter Werkgroep Armamputaties/reductiedefecten (VRA). Lid Werkgroep Pijnrevalidatie (WPR) van de VRA. Lid Werkgroep Pijn Nederland (WPN). Voorzitter Raad van Toezicht Academie Instituut voor Fysiotherapie Utrecht. Lid stuurgroep en werkgroep Stroke Service Utrecht.

Functie: revalidatiearts
catja-dijkstra

Drs. C.A. Dijkstra

Functie: revalidatiearts
Locatie: De Hoogstraat
Contact: 030 256 1296

Mevrouw C.A. Dijkstra is sinds 2005 als revalidatiearts verbonden aan de dwarslaesieafdeling van De Hoogstraat. Zij leidt deze afdeling samen met dr. J.M. Stolwijk. Samen coördineren zij het dwarslaesieteam dat revalidanten klinisch en in dagbehandeling begeleiden. Daarnaast heeft zij een polikliniek op De Hoogstraat waar zij revalidanten met een dwarslaesie of caudalaesie ter controle, op verwijzing en voor een second opinion ziet. Ook heeft  zij een spasticiteitsspreekuur waar onder meer botox-behandelingen worden uitgevoerd.

Consulentschap: Bartiméus, Doorn; Zorgcentrum Swellengrebel Utrecht.
Overige: Lid van het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie genootschap. Lid van de International Spinal Cord Society. Mede-auteur van het Handboek Dwarslaesierevalidatie. Onderzoek tijdens opleiding naar antistolling gebruik bij dwarslaesie.

Functie: revalidatiearts
janneke-stolwijk

Dr. J.M. Stolwijk-Swüste

Functie: revalidatiearts
Locatie: De Hoogstraat
Contact: 030 256 1461

Mevrouw J.M. Stolwijk-Swüste is per 2016 als revalidatiearts verbonden aan de dwarslaesieafdeling van De Hoogstraat. Zij leidt deze afdeling samen met drs. C.A. Dijkstra.  Samen coördineren zij het dwarslaesieteam dat revalidanten zowel klinisch als poliklinisch (in dagbehandeling) behandelt. Daarnaast heeft zij een polikliniek op De Hoogstraat waar zij revalidanten met een dwarslaesie, caudalaesie of spina bifida ter controle, op verwijzing en voor een second opinion ziet.

Overige: Lid van het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap Lid van de International Spinal Cord Society Lid van de wetenschappelijke commissie van de VRA Gepromoveerd in 2009 op het proefschrift getiteld: 'Functioning and ageing with late-onset sequelae of poliomyelitis'

Functie: revalidatiearts
loes-de-kruijff

Drs. L.G.M. de Kruijff

Functie: revalidatiearts
Locatie: De Hoogstraat
Contact: 030 256 1286

Mevrouw drs. L.G.M. de Kruijff werkt sinds begin 2011 als revalidatiearts in De Hoogstraat. Zij coördineert de klinische en poliklinische behandeling van volwassenen na een trauma, een amputatie of met een orthopedische aandoening.
Afwisselend met collega Kap houdt ze bij de Orthopedie Techniek De Hoogstraat (OTH) prothesespreekuren samen met de instrumentmaker, waar patiënten met een prothese ter controle komen.

Overige: Mevrouw De Kruijff werkt 1 dag in de week in het militairrevalidatiecentrum in Doorn, waar zij promotieonderzoek doet naar kwaliteit van leven en participatieniveau van de militaire oorlogsslachtoffers uit Afghanistan.

Functie: revalidatiearts
bert-kap

Drs. A. Kap

Functie: revalidatiearts
Locatie: De Hoogstraat, Diakonessenhuis Zeist/Doorn
Contact: de hoogstraat 030 256 1286, diakonessenhuis 088 250 9386

De heer A. Kap werkt sinds 1995 in De Hoogstraat en in het Diakonessenhuis Zeist en Doorn.
In De Hoogstraat coördineert hij een behandelteam voor poliklinische revalidatie en heeft een spreekuur voor mensen met een beenamputatie, samen met de instrumentmakers van De Hoogstraat Orthopedietechniek. In het Diakonessenhuis houdt hij een algemeen revalidatiespreekuur en geeft hij revalidatieadviezen aan mensen die zijn opgenomen.

Overige: Opleider van de assistenten in opleiding tot revalidatiearts in De Hoogstraat. Mede-coördinator van het Keuzeblok Revalidatie- en Sportgeneeskunde van de opleiding geneeskunde van het UMC Utrecht. Portefeuillehouder Kwaliteit Medische Staf. Voorzitter Focusgroep Beenamputaties van De Hoogstraat. Voorzitter van de Werkgroep Amputatie en Prothesiologie (WAP) van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). Algemeen lid van de Kwaliteitscommissie van de VRA. Plaatsvervangend lid van de klachtencommisisie van De Hoogstraat.

UMC Utrecht (incl. WKZ)


Functie: Revalidatiearts
willeke-kruithof

Dr. Willeke J. Kruithof

Functie: Revalidatiearts
Locatie: UMCU
Contact: 088 75 58831

W.J. Kruithof is sinds maart 2015 werkzaam als revalidatiearts in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Zij richt zich op de zorg voor volwassen patiënten met niet-aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld een beroerte of hersenkneuzing, en patiënten met een neuromusculaire ziekte. Tevens coördineert zij de poliklinische revalidatiebehandeling in het neuro-revalidatieteam. Daarnaast houdt zij zich bezig met het onderwijs aan geneeskundestudenten binnen het UMCU.

Promotieonderzoek (afgerond)
De kwaliteit van leven van partners van CVA-patiënten.


Functie: revalidatiearts
esther-kruitwagen

Drs. E. Kruitwagen-van Reenen

Functie: revalidatiearts
Locatie: UMCU
Contact: umcu 088 75 58831

E. Kruitwagen  is als revalidatiearts werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU).

In het UMCU zijn haar aandachtsgebieden spierziekten, patiënten na neurochirurgische ingrepen (trauma, oncologie) en behandeling van spasticiteit bij volwassenen. Tevens is zij revalidatiearts van het ALS centrum van het UMCU.

Consulentschap: Verpleeghuis Bovenwegen en Heerenwegen te Zeist.
Overige: Medisch adviseur voor verschillende diagnosegroepen (ALS, PSMA, HSP, PLS) bij de Vereniging Spierziekten Nederland (VSN). Dagelijks bestuur Werkgroep Neuromusculaire Aandoeningen (VRA) in samenwerking met de VSN.

Functie: kinderrevalidatiearts-onderzoeker UMCU-locatie WKZ
marjolein-verhoef

Dr. M. Verhoef

Functie: kinderrevalidatiearts-onderzoeker UMCU-locatie WKZ
Locatie: UMC Utrecht, locatie WKZ en Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
Contact: 088 755 5555

Mevrouw Verhoef is revalidatiearts-onderzoeker.  In het UMC Utrecht, locatie Wilhelmina KinderZiekenhuis (WKZ) ziet zij kinderen en jongeren met algemene revalidatievragen op de polikliniek en in de kliniek. Ook is zij daar lid van de spina bifidawerkgroep, een multidisciplinair team voor kinderen met een spina bifida.

Zij werkt tevens als onderzoeker in het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. Daar participeert zij in verschillende onderzoeksprojecten kinderrevalidatie en begeleidt de wetenschappelijke stages kinderrevalidatiegeneeskunde.

Promotieonderzoek 2005
Spina Bifida: Implications for functioning and health in young adults.
Onderzoek naar het functioneren van jong volwassenen met spina bifida.


Functie: revalidatiearts/sportarts np
casper-van-koppenhagen

Dr. C.F. van Koppenhagen

Functie: revalidatiearts/sportarts np
Locatie: UMCU
Contact: umcu 088-7555555

Revalidatiearts en sportarts np  dr. C.F. van Koppenhagen is werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Hij richt zich op de zorg voor patiënten met een dwarslaesie, multitrauma of orthopedische problematiek. Tevens is hij betrokken bij de multidisciplinaire zorg van hemofilie patiënten, oncologie patiënten en specifiek voor patiënten met een sarcoom. Hij ziet de patiënten bij opname op de afdeling orthopedie, traumatologie, in de Van Creveldkliniek of op de polikliniek. Tevens coördineert hij mede het dagbehandelingsteam 'Conditie en fitheid'.
Van Koppenhagen is ook als onderzoeksbegeleider betrokken bij het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, waar hij participeert in onderzoeken op het gebied van dwarslaesie en traumatologie. Ook is hij auteur of mede-auteur van internationale wetenschappelijke publicaties.

Promotieonderzoek 2013 
Life Satisfaction and Wheelchair Exercise Capacity after spinal cord injury.Overige: Lid tweehoofdig Stafbestuur Medische Staf Hoogstraat Revalidatie. Hoofdredacteur Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde. Voorzitter Richtlijn Dwarslaesie. Lid Prevention Committee ISCOS. Lid Werkgroepen VRA 'Bewegen en Sport','Traumatologie' en 'Nederlands- Vlaams Dwarslaesie Genootschap'.

Functie: revalidatiearts-onderzoeker
vera-schepers

Dr. V.P.M. Schepers

Functie: revalidatiearts-onderzoeker
Locatie: UMCU en Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
Contact: 088 75 58831

V. Schepers is revalidatiearts in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Zij richt zich op de zorg voor patiënten met een hersentumor, beroerte of hersenkneuzing. Zij ziet de patiënten bij opname op de afdeling neurochirurgie, of op de polikliniek. Tevens coördineert zij mede het neurologisch dagbehandelingsteam.
Mevrouw Schepers is ook onderzoeker bij het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, waar zij participeert in onderzoeken op het gebied van beroerte en hersentumoren.

Promotieonderzoek 2006
Clinimetrics and determinants of outcome after stroke

Consulentschap: Boogh Activiteitencentrum Harmelen.

Functie: hoogleraar Revalidatiegeneeskunde
anne-visser

Prof. dr. Anne Visser-Meily

Functie: hoogleraar Revalidatiegeneeskunde
Locatie: Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, UMC Utrecht Hersencentrum
Contact: 088 75 58831
Twitter: @AnneVisserMeily

Anne Visser-Meily is hoogleraar revalidatiegeneeskunde bij het UMCU Hersencentrum en De Hoogstraat Revalidatie. 

Anne werkt als medisch hoofd op de afdeling Revalidatie, Fysiotherapiewetenschappen & Sport van het UMCU Hersencentrum. De teams binnen dit cluster hebben veel ervaring met behandeling en begeleiding van patiënten met neurologische aandoeningen zoals beroerte, sub-arachnoïdale bloeding (SAB) en spierziekten. 

Anne geeft tevens leiding aan het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het onderzoeks- en innovatiecentrum van UMCU Hersencentrum en De Hoogstraat Revalidatie. In het Kenniscentrum wordt onderzoek gedaan naar ‘verhogen van fysieke activiteit’ , ‘cognitieve revalidatie’ en ‘family empowerment’ bij cva, CP, spierziekten (vooral ALS en sma) en dwarslaesie. Ze vindt dat onderzoek moet leiden tot zorginnovaties zoals nieuwe behandelingen of nieuw oefenmateriaal met toegevoegde waarde. Visser-Meily heeft een aantal landelijke implementatieprojecten geïnitieerd, die door het Kenniscentrum succesvol zijn uitgevoerd. Zij is binnen het kenniscentrum programmaleider van de onderzoekslijn CVA. Zij begeleidt meerdere promovendi, artsen in opleiding tot revalidatiearts en co-assistenten bij hun wetenschappelijk onderzoek.

Promotieonderzoek 2005
Caregivers, partners in stroke rehabilitation

Researchgate: www.researchgate.net/profile/jma_Visser-Meily

cv Prof. dr. Anne Visser-Meily
Tekst oratie
Interview with Anne Visser-Meily
 
Columns Hersenletsel magazine:

Patiënt als Partner (zomer 2017)
Jij en je behandelaar: samen ben je beter af (zomer 2016)
Puzzelstukjes leggen (winter 2015)
Stappenteller (lente 2015)
Leren en veranderen met een portfolio of dagboek (winter 2014)
Kind van de rekening (najaar 2014)
Strijd tegen stress (zomer 2014)
Patiënt als partner in het onderwijs (voorjaar 2014)


 

Diakonessenhuis


Functie: revalidatiearts
tom-lenaers

Drs. H.G.T.J. Lenaers

Functie: revalidatiearts
Locatie: Diakonessenhuis en Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
Contact: zuwe hofpoort ziekenhuis 0348 427820

De heer Lenaers is sinds 2004 als revalidatiearts verbonden aan De Hoogstraat. Momenteel is hij werkzaam in het Diakonessenhuis bij de polikliniek Revalidatiegeneeskunde.

In het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden doet hij alle klinische consulten, behalve neurologie. Daarnaast is er een algemeen poliklinisch spreekuur en zijn er technische spreekuren; met de orthopedisch instrumentmaker en de orthopedisch schoenmaker.

Consulentschap: Zuwe Zorgcentrum Woerden, Willem Arntz Hoeve Den Dolder, Stichting Reinaerde locatie Dennendal Den Dolder.

laatste nieuws binnen Revalidatie

Uit de rolstoel, spelen in het zand!

Uit de rolstoel, spelen in het zand!

23-10-2017

Tijdens de herfstvakantie gingen de kinderen en jongeren die verblijven in De Hoogstraat met elkaar op pad. Op de fiets of met de rolstoelbus gingen ze richting het bos in Rhijnauwen. [...] » Lees verder

Hoe en waar kan een revalidant het beste leren?

Hoe en waar kan een revalidant het beste leren?

11-10-2017

De afdeling neurorevalidatie van De Hoogstraat Revalidatie wil revalidanten een optimale leeromgeving bieden om intensief en ‘op maat’ te oefenen op een manier die aansluit bij hun eigen leven. De Hoogstraat heeft onderzocht in hoeverre dat nu het geval is.
  [...] » Lees verder

Kijktip! | RTV Utrecht 10 oktober

Kijktip! | RTV Utrecht 10 oktober

10-10-2017

Onlangs maakte RTV Utrecht opnames in De Hoogstraat voor het programma ‘Westbroek’. Vandaag is de uitzending vanaf 07.05 uur op RTV Utrecht te bekijken. Elk half uur wordt deze herhaald. U kunt de aflevering achteraf terugkijken op www.rtvutrecht.nl.    [...] » Lees verder

BLOG Brainwave: Melk en meer: over behoeften in de zorg

BLOG Brainwave: Melk en meer: over behoeften in de zorg

03-10-2017

Psycholoog en onderzoeker Maarten Fischer schrijft over autonomie, competentie en verbondenheid. [...] » Lees verder

» meer nieuwsberichten

Agenda

  • 22-11-2017

    Symposium maatwerk WMO

    13:15-17:00, De Hoogstraat Revalidatie, Rembrandtkade 10 in Utrecht
    » Lees meer
» meer agenda

Bekijk de video

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief