Wij zoeken twee enthousiaste

PSYCHOLOGEN IN OPLEIDING TOT GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG
Kind & Jeugd
Zorgmeesters én De Hoogstraat Revalidatie per januari 2025

Zorgmeesters én het cluster Kind en Jeugd van De Hoogstraat Revalidatie bieden per 1 januari 2025 twee opleidingsplaatsen ten behoeve van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog differentiatie kinderen en jeugdigen. De opleiding duurt 2 jaar. Eén jaar van de opleiding vindt plaats bij De Hoogstraat Revalidatie, het andere jaar vindt plaats bij Zorgmeesters.

Het uitgangspunt is dat de PioG brede werkervaring op doet in de diagnostiek en behandeling van verschillende patiëntgroepen en diverse probleemgebieden. Tot de taken behoren alle voorkomende werkzaamheden passend bij het takenpakket van een (toekomstig) GZ-psycholoog. Nadere invulling is mede afhankelijk van de opleidingseisen, mogelijkheden in de teams en de affiniteit van de PioG.

Je wordt, na definitieve toelating tot de opleiding, tijdelijk aangesteld voor de duur van de opleiding, waarbij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gekoppeld aan de opleidingsovereenkomst die met de Opleidingsinstelling wordt gesloten.

De Hoogstraat Revalidatie
Bij De Hoogstraat Revalidatie willen we samen met jou wat moeilijk gaat toch mogelijk maken, zodat kinderen en volwassenen die bij ons revalideren hun beperkingen overwinnen en naar hun volle vermogen mee kunnen doen in de maatschappij. Dit doe je door gastvrij te zijn, goed te luisteren en aan te sluiten bij zowel de revalidanten als bij jouw collega’s. Omdat de revalidatiezorg continu ontwikkelt, dragen we graag bij aan onderzoeks- en innovatieprojecten. Daarin benutten wij graag jouw talenten, zodat jij deze kunt ontwikkelen.

Gedurende 1 jaar van de opleiding werk je bij De Hoogstraat Revalidatie. In het cluster Kind & Jeugd worden kinderen en jongeren tot ongeveer 18 jaar met aangeboren en verworven aandoeningen, zoals NAH, dwarslaesie, ALK, DCD, behandeld. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire behandelteams waarbij intensief met elkaar wordt samengewerkt om tot een gezamenlijk behandelplan te komen. Er worden klinische en poliklinische behandelingen gegeven.
De uitgangspunten van de behandeling in de kinderrevalidatie zijn gezinsgericht en ontwikkelingsgericht. In ons handelen is de hulpvraag van kind en ouders het uitgangspunt en is het belangrijkste doel dat ieder kind zo optimaal mogelijk kan participeren in de eigen omgeving.

Zorgmeesters       
Zorgmeesters is een jonge GGZ instelling in de binnenstad van Utrecht. De belangrijkste doelgroep van Zorgmeesters is de adolescent en/of jongvolwassen patiënt (16-27 jaar) met ernstige psychiatrische problematiek en de belangrijke anderen die om hem/haar heen staan.

Zorgmeesters wil dat zowel de patiënt als de werknemer zich prettig voelt op de plek waar hij behandeld wordt c.q. werkt. We hebben hier kleur aangegeven bij de keuze voor de werkplek, de bejegening van de patiënten en de onderlinge betrokkenheid in het team.

In het patiëntencontact staat de menselijke gelijkwaardige relatie centraal. Waarbij wij vanuit onze professionele kennis meedenken in het oplossen of beter verdragen van de ervaren problemen.

Als psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog organiseer je samen met het multidisciplinaire team, bestaande uit GZ-psychologen, een psychotherapeut, een systeemtherapeut een SPV en een kind & jeugd-psychiater je eigen werk en bepaal je dus ook mede de koers van de organisatie. We hebben geen managers en gaan uit van ieders eigen verantwoordelijkheid om gezamenlijk een team te sturen.

De voornaamste werkzaamheden van de Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog (PioG) zijn:

 • het verrichten van vraagverhelderingsgesprekken en intakes;
 • het verrichten van uitgebreid psychologisch diagnostisch (test)onderzoek;
 • het verrichten van individuele behandeling, systeembehandeling en groepsbehandeling;
 • het op termijn inbrengen van psychologisch gedragskundige kennis in het multidisciplinaire team;
 • deelname aan relevante interne overlegstructuren;
 • deelname aan interne deskundigheidsbevordering.

Nadere invulling van de taken is afhankelijk van de mogelijkheden in de teams en de affiniteit van de psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog.

Wij vragen van jou:

 • een afgeronde studie Psychologie (bij voorkeur in de richting ontwikkelingspsychologie) of Orthopedagogiek;
 • in het bezit van een LOGO verklaring;
 • enige jaren ervaring in het werkveld;
 • affiniteit met de doelgroep jongere kind, jeugd en jongvolwassenen en revalidanten;
 • zowel goed zelfstandig kunnen functioneren als in teamverband kunnen werken;
 • goed kunnen plannen en organiseren met een sterke zelfreflectie.

Wij bieden jou:

 • opleiding tot GZ-psycholoog onder verantwoording van RINO Groep Utrecht;
 • samenwerking in enthousiaste en professionele teams met voldoende ruimte voor overleg en intervisie;
 • de mogelijkheid om ervaring op te doen met zowel specialistische als algemene diagnostiek en behandeling bij verschillende patiëntenpopulaties;
 • werkbegeleiding en supervisie door ervaren GZ-psychologen.

Aanstelling en dienstverband
Eén van de kandidaten komt in dienst van Zorgmeesters (schaal 60 cao GGZ), de andere kandidaat komt in dienst van De Hoogstraat revalidatie (schaal 60 cao ziekenhuizen). Tijdens de opleiding is in beginsel behoud van huidige salariëring van toepassing.

De aanstelling tijdens de GZ-opleiding vindt plaats op basis van een opleidings-/arbeidsovereenkomst voor 36 uur per week, dat is inclusief de RINO opleidingsuren, voor de duur van de opleiding (in principe 2 jaar).

De arbeidsvoorwaarden worden bepaald door de desbetreffende werkgever. De sollicitatiecommissie zal beslissen welke kandidaat bij welke organisatie in dienst zal treden. De Rino opleidingskosten worden volledig betaald.

Eerst meer informatie?
Zorgmeesters: mevrouw M. Harings, psychotherapeut/GZ-psycholoog, tevens praktijkopleider: 030-7210915.
De Hoogstraat revalidatie: mevrouw D. Guillaume, GZ-psycholoog/orthopedagoog, tevens praktijkopleider: 030-2561425.

Direct solliciteren?
Je kunt je sollicitatie met motivatie, CV én LOGO-verklaring tot en met 27 mei 2024 insturen via het sollicitatieformulier.

Procedure

 • De praktijkopleiders en de toekomstige werkbegeleiders vormen samen de selectiecommissie.
 • In de loop van week 23 laten wij je weten of je voor een gesprek wordt uitgenodigd.
 • De gesprekken zijn gepland op donderdag 13 juni 2024.
 • Een tweede ronde bestaat uit een kennismaking met het behandelteam op locatie Zorgmeesters of De Hoogstraat revalidatie op dinsdag 18 juni of dinsdag 25 juni 2024.

Wegens de vele reacties die wij jaarlijks op deze vacature krijgen is het helaas niet altijd mogelijk een uitgebreide toelichting op een eventuele afwijzing te geven.

Solliciteren