Catja Dijkstra

Revalidatiearts

“Als revalidatiearts maak ik mensen niet beter, maar zorg ik er wel voor – samen met hele team – dat de kwaliteit van hun leven verbeterd wordt. Bij binnenkomst van een klinische of poliklinische revalidant stel ik een multidisciplinair behandelplan op en begeleid ik als eindverantwoordelijke het hele revalidatieproces tot aan de ontslagdatum. Ik stuur het multidisciplinaire team aan, dus ben behalve dokter ook manager. Die combinatie maakt het werk voor mij extra leuk.

Als team staan we naast de revalidant

Het mooiste aan mijn vak vind ik om een bijdrage te kunnen leveren aan het weer op de rit krijgen van het leven van iemand met een ernstige aandoening. Revalidanten komen hier soms binnen zonder dat ze nog perspectief zien. Wanneer ze dan na een aantal weken behandelen het vertrouwen en de regie over hun leven weer terug krijgen, geeft dat mij enorm veel energie. Zoals de boer die ondanks zijn complete hoge dwarslaesie met aanpassingen zijn kalveren weer kan voederen. Of de jongeman met een lage complete dwarslaesie die nu mee doet met de Paralympische Spelen. Als team staan we ernaast en laten de regie bij de revalidant, zodat zij ervaren het op eigen kracht te doen. Die werkwijze past heel goed bij mij, in plaats van dat je als arts zegt wat goed is voor de patiënt.

Je kijkt naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen

Ik ben revalidatiearts geworden omdat je in de revalidatie aandacht hebt voor de hele persoon. Een behandeling duurt een aantal weken, waarbij je naar de mogelijkheden kijkt en niet naar de beperkingen. Het gaat daarnaast ook om de achtergrond van iemand, zoals zijn of haar werk, cultuur, gezin of familie. Dat maakt het werk heel afwisselend. Elke revalidant heeft zijn eigen proces, daar sluit ik mij bij aan. Met het team stellen we voorafgaand aan de behandeling samen met de revalidant meerdere doelen op, waaraan gezamenlijk wordt gewerkt. Het is mooi om te zien hoe gepassioneerd het team is. Mensen ervaren onze behandeling als een warm bad. Ik vind het uniek om hier te mogen werken en samen met de revalidanten en het hele team – ieder op zijn eigen vakgebied – iemand de regie weer over het leven terug te geven. Samen lopen we net iets harder en maken het verschil. Ons motto is dan ook niet voor niets: “Kom verder!” Als het ons niet lukt, dan geloof ik dat het nergens lukt!”