Drs. M.A.H. Brouwers
Naam: Drs. M.A.H. Brouwers
Afdeling/Locatie: De Hoogstraat Revalidatie en Diakonessenhuis Zeist en Utrecht
Specialisme(n): Arm- en hand problematiek en orthopedische aandoeningen
Werkzaam sinds: 1998

Drs. Brouwers behandelt armamputaties, reductiedefecten, plexus brachialisletsel en complexe handproblematiek. Daarnaast behandelt hij ook orthopedische aandoeningen. Verder biedt Drs. Brouwers het volgende bijzonder behandelaanbod op verschillende locaties:

  • Hand- en armwerkgroep volwassenen (De Hoogstraat)
  • Expertisecentrum armprothesiologie (De Hoogstraat en OTH)
  • Hand- en polscentrum Ned. (Diakonessenhuis Zeist)
  • Consulent expertclinic
  • Consulent schouder- en elleboogcentrum Tergooi ziekenhuis Hilversum

Consulentschap: Verpleeghuis De Biltse Hof Bilthoven, Verpleeghuis Rosendael Utrecht en Verpleeghuis Snavelenburg Maarssen, Swellengrebbel te Utrecht

Overig

  • Voorzitter Werkgroep Armamputaties/reductiedefecten (VRA)
  • Lid commissie hulpmiddelenzorg VRA
  • Lid stuurgroep en werkgroep Stroke Service Utrecht
  • Lid werkgroep hand- en polsrevalidatie van de VRA