Drs. A. Kap
Naam: Drs. A. Kap
Afdeling/Locatie: De Hoogstraat Revalidatie en Diakonessenhuis Zeist/Doorn
Specialisme(n): Beenamputatie
Werkzaam sinds: 1995

De heer A. Kap werkt sinds 1995 in De Hoogstraat en in het Diakonessenhuis Zeist en Doorn. In De Hoogstraat co├Ârdineert hij een behandelteam voor poliklinische revalidatie en heeft een spreekuur voor mensen met een beenamputatie, samen met de instrumentmakers van De Hoogstraat Orthopedietechniek. In het Diakonessenhuis houdt hij een algemeen revalidatiespreekuur en geeft hij revalidatieadviezen t.b.v. de mensen die daar zijn opgenomen.

Consulentschap: Verpleeghuis Bovenwegen / Warande Zeist

Overig

  • Opleider van de assistenten in opleiding tot revalidatiearts in De Hoogstraat
  • Opleider Chronische Zorgstage Huisartsenopleiding Utrecht
  • Opleider revalidatiestage 3e jaar opleiding Ziekenhuisarts Utrecht
  • Voorzitter Commissie Kwaliteit Medische Staf van De Hoogstraat
  • Lid van de Werkgroep Amputatie en Prothesiologie (WAP) van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
  • Algemeen lid van het Concilium van de VRA
  • Lid Raad Opleiding Federatie Medisch Specialisten
  • Lid van de klachtenadviescommisisie van De Hoogstraat
  • Lid Stuurgroep Nieuw Zorgsysteem van De Hoogstraat
  • Lid bestuur ISPO Nederland