Sportrooster

Tijd

09.00/10.00/11.00/12.00
11.45-12.45
13.15-14.15
13.30-14.30
14.30-15.30
14.15-15.15
18.00-21.00 (vrije inloop)

Tijd

09.00/10.00/11.00/12.00
13.00/14.00
18.00-21.00 (vrije inloop)
18.00-19.00
19.00-20.00

Tijd

09.00/10.00/11.00
15.30-16.30
18.00-21.00 (vrije inloop)

Tijd

09.00/10.00/11.00
10.15-11.15
11.15-12.15
12.45-13.45
13.00-14.00
14.15-15.15
18.00-21.00 (vrije inloop)

Tijd

09.00/10.00/11.00
13.00/14.00

Tijd

09.00/10.00/11.00

Locatie

Fitnesszaal
Gymzaal
Gymzaal
Zwembad
Zwembad
Gymzaal
Fitnesszaal

Locatie

Fitnesszaal
Fitnesszaal
Fitnesszaal
Sportzaal
Sportzaal

Locatie

Fitnesszaal
Zwembad
Fitnesszaal

Locatie

Fitneszaal
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Sportzaal
Gymzaal
Fitnesszaal

Locatie

Fitnesszaal
Fitnesszaal

Locatie

Fitnesszaal