Sport en revalidatie

Sport is een belangrijk onderdeel van uw revalidatie. Wij bieden verschillende vormen van therapie. De Hoogstraat Sport beschikt over een sportzaal, zwembad, gymzaal en fitnessruimte, maar we oefenen en trainen ook veel buiten.

Sporttherapie

Sporttherapie is één van de therapieën in uw revalidatieprogramma. Op advies van de revalidatiearts – en naar aanleiding van uw revalidatiedoelen – wordt u hiervoor ingepland. De sporttherapeut richt zich in de behandeling op het aanleren en trainen van bepaalde sport- of bewegingsactiviteiten. Dit kan zijn om functies en vaardigheden te verbeteren, maar ook in verband met vrije tijdsbesteding. De sporttherapeut adviseert en begeleidt u bij het sporten en bewegen en zal u stimuleren om ook na uw revalidatie te gaan sporten. Aspecten als zelfvertrouwen en plezier tijdens het sporten zijn natuurlijk belangrijk.

Individuele sporttherapie en groepstraining op maat

Tijdens een intakegesprek inventariseert de sporttherapeut uw interesses, achtergronden en mogelijkheden. Aan de hand van dit gesprek stelt de sporttherapeut – samen met u – een behandelprogramma op. Dit wordt besproken met het behandelteam en vervolgens wordt u ingedeeld voor individuele sporttherapie, of bij de verschillende groepsactiviteiten. De sporttherapeut is onderdeel van een behandelteam en rapporteert aan de revalidatiearts. Hij werkt nauw samen met andere collega’s uit het team, zoals bijvoorbeeld de fysiotherapeut.

De sport- en bewegingsactiviteiten vinden individueel en in groepsverband plaats. We hebben de beschikking over een grote sportzaal, een zwembad, een gymzaal en een fitnessruimte, maar we oefenen en trainen ook veel buiten.

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) is een therapievorm binnen de revalidatiebehandeling die zich richt op het verminderen of opheffen van psychische en psychosociale problemen. We maken op een methodische wijze gebruik van interventies gericht op de lichaamsbeleving en bewegingsgedrag. Het doel van de therapie is dat u uw gedrag of eigen handelingen herkent. De volgende stap is dat u deze erkent (accepteert) en als laatste helpen wij u in het verkennen naar ander gedrag: wat zou u anders kunnen doen?

Inspanningsanalyse

Bent u door een van de revalidatieartsen van De Hoogstraat verwezen naar het Inspanningslab? Bij De Hoogstraat Sport kunnen kinderen, jongeren en volwassenen een inspanningsanalyse laten doen bij het Inspanningslab. Zo krijgen wij en de revalidant inzicht in de conditie: hoe functioneren hart, longen en spieren tijdens inspanning en/of hoeveel energie kost het lopen? De inspanningsanalyse voeren we uit in het Bewegingslab. Daar hebben we alle apparatuur om uw conditie of die van uw kind te meten en te registreren. Zo komen we tot een persoonlijk (trainings)advies voor de behandeling. Lees meer over de uitvoering van het onderzoek en de voorbereiding in onze Flyer Inspanningsanalyse.