Datum: 10 mei 2021
Locatie: Zoom

Doel

Het gezamenlijk onderzoeken van mogelijkheden om intercollegiaal bij elkaar te kunnen aansluiten en zodoende een vloeiende overdracht realiseren.

Vanuit onze revalidatiesetting is er behoefte aan contact met de behandelsetting in de eerstelijnszorg. Ondanks het uiteindelijke doel bij een revalidatiebehandeling voor SOLK en FNS (namelijk: ‘het zelfstandig kunnen participeren in de maatschappij en daarbij gezonde cognities hebben betreffende eigen gezondheid en regie op gezondheid’), merken we dat er verschillende situaties zijn waarin jongeren alsnog behoefte kunnen hebben aan begeleiding of coaching op fysiek vlak.

Situaties die voorkomen en waarbij doorverwijzing in de eerste lijn gewenst is, zijn bijvoorbeeld:

 • Jongeren die meer tijd nodig hebben om het geleerde in de praktijk toe te passen
 • Jongeren die onzeker raken van een terugval
 • Jongeren waarvan de ouders/het gezin somatisch blijven denken en daardoor de jongere onzeker maken
 • Als bij intake blijkt dat een revalidatiebehandeling een te zwaar middel is en we verwachten dat behandeling in de eerste lijn voldoende zal zijn

We merken dat collega-fysiotherapeuten in de eerste lijn steeds gespecialiseerder werken. Desondanks is het lastig om een gerichte doorverwijzing te geven aan revalidanten; we kennen de therapeuten buiten De Hoogstraat onvoldoende.

Graag zouden we daarom met collega’s in regio Utrecht willen sparren over:

 • Visie tijdens je behandeling met jongeren met SOLK/ FNS
 • Taalgebruik bij behandeling voor jongeren met SOLK/ FNS: welke termen gebruiken we en spreken we dezelfde taal?
 • Doelen voor behandeling
 • Kaderen van behandeling
 • Hoe kunnen we elkaar aanvullen

Doelgroep

Kinderfysiotherapeuten en psychosomatisch werkende fysiotherapeuten met affiniteit voor jongeren met SOLK en/ of FNS.

Programma

 • 19:15: Openen van Zoom
 • 19:30: Welkomstwoord
 • 19:35: Wat doen wij en hoe doen we het?
   • Wat is de rol van communicatie in de revalidatiebehandeling?
 • 19:55: We kunnen het niet alleen
   • In gesprek over communicatie en behandeling binnen de eerstelijs behandeling
 • 20:15: Wat is nodig voor een vloeiende overdracht?
   • Hoe communiceren we intercollegiaal?
 • 20:25: Vragen
 • 20:30: Afsluiting

Aanmelden Netwerkavond 'Doorverwijzing van jongeren met SOLK en FNS'