De Hoogstraat
Steun ons!
 

Behandelaars

U kunt met veel verschillende behandelaars te maken krijgen. We hebben ze op een rijtje gezet:
ADL-hulp (polikliniek volwassenen)
De ADL-hulp zorgt voor een gastvrije ontvangst tijdens poliklinische revalidatie. U vindt de ADL-hulp in de ruimte voor ontspanning en informatie op de begane grond. Hij of zij kan u hulp en begeleiding bieden en op uw aanwijzing assisteren bij bijvoorbeeld eten en drinken, toiletbezoek en gaan rusten. De ADL-hulp kan indien nodig verpleegkundige hulp inroepen.
Agogisch hulpverlener volwassenen
De revalidatiebehandeling is gericht op het bereiken van een zo groot mogelijke zelfstandigheid. De agogisch hulpverlener speelt daarbij - naast de verpleegkundigen - een belangrijke rol. Deze medewerker begeleidt mensen die na hersenletsel problemen hebben met het denken (cognitie) of met psychosociale vaardigheden en stimuleert hen om zoveel mogelijk zelf te doen. De agogisch hulpverlener werkt ook in de huiskamer van
de afdeling neurologie voor individuele ondersteuning en begeleiding.
Assistent pedagogisch hulpverlener
De assistent pedagogisch hulpverlener werkt in de peuter- en kleutergroepen in het revalidatiecentrum en ondersteunt de pedagogisch hulpverlener bij werkzaamheden in de groep.
Consulent aangepast sporten
Aan het einde van uw revalidatie kunt u een sportadvies op maat krijgen van de consulent aangepast sporten van het Sport- en Fitnesscentrum. Hierbij worden sportmogelijkheden in uw woonomgeving aangegeven.

Informatie: E.Duijn@dehoogstraat.nl (consulent aangepast sporten) 030 256 1373.
Folder Aangepast sporten en Sportadvies op maat.
 
Creatief therapeut (beeldend en muziek)
Bij creatieve therapie kunt u met behulp van beeldende en muzikale middelen werken aan doelen als expressie, vormgeving, verwerking en ontspanning. Ook kunt u met de creatief therapeut zoeken naar nieuwe vormen van tijdsbesteding. Creatieve therapie beeldend maakt gebruik van bijvoorbeeld tekenen, schilderen en beeldhouwen. Creatieve therapie muziek maakt gebruik van o.a. songwriting, zingen, luisteren naar  muziek en het bespelen van instrumenten. Zo nodig kan de revalidatietechnicus een muziekinstrument voor u aanpassen.

Geen voorkennis nodig
Bij creatieve therapie gaat het om de ervaring en de interactie en niet om het eindresultaat. Het is dan ook niet nodig om muzikale of beeldende voorkennis te hebben. Creatieve therapie is een non-verbale therapie en daarom ook zeer geschikt voor revalidanten die zich verbaal niet goed kunnen uiten of het moeilijk vinden om te praten over bijvoorbeeld de revalidatie of de beperkingen.
 
Diëtist
Als er voedingsproblemen zijn, zoekt de diëtist samen met u naar oplossingen om beter of anders te kunnen eten en drinken. Zij zal bijvoorbeeld advies geven over het verbeteren van uw voedingstoestand of over een gezonde leefstijl op het gebied van voeding. De diëtist komt als de arts een consultaanvraag heeft gedaan.
Kijk voor de folders over dieet bij de downloads, categorie voeding/dieet.
Ergotherapeut
Samen met de ergotherapeut oefent u allerlei dagelijkse dingen, zoals wassen en aankleden, verplaatsen in en om het huis, spel, het huishouden doen, koken of boodschappen doen. De ergotherapeut kan u adviseren bij het aanvragen van voorzieningen, hulpmiddelen en woningaanpassingen bij de gemeente of zorgverzekeraar. Ook een huisbezoek is mogelijk, om de knelpunten in kaart te brengen of om thuis bepaalde dingen te oefenen. De ergotherapeut kan u ook begeleiden bij het maken van een dagindeling en het verdelen van uw energie over de dag.

De ergotherapeuten van de teams voor neurorevalidatie besteden veel aandacht aan individuele training van cognitieve vaardigheden, zoals aandacht en geheugen.
Fysiotherapeut
Met de fysiotherapeut oefent u vaardigheden op het gebied van beweging. U doet bijvoorbeeld oefeningen voor het vergroten van spierkracht en conditie, het verminderen van pijn of het verbeteren van het evenwicht. Doel van de behandeling is dat u zo mobiel mogelijk wordt, indien nodig met hulpmiddelen zoals krukken of een rolstoel.
Geestelijk begeleider
De geestelijk begeleider ondersteunt u bij het omgaan met levensvragen. U kunt ook andere zaken die u bezighouden met haar bespreken. Zij is op de hoogte van wat er zoal kan spelen tijdens een periode van revalidatie. De geestelijk begeleider is deskundig op het terrein van de levensoriëntatie. U bent van harte welkom, evenals degenen die om u heen staan.

Als u contact wilt met iemand van een specifieke levensbeschouwelijke achtergrond of kerkelijke gemeenschap dan kan de geestelijk begeleider daarin bemiddelen.

De geestelijk begeleider is te vinden op de begane grond in de kamer naast het stiltecentrum, bij de ruimte voor ontspanning en informatie. 
Informatie: d.v.dorsser@dehoogstraat.nl, 030 250 1235. Informatieblad Geestelijke begeleiding en stiltecentrum.
Groepsleider, kliniek
De groepsleider begeleidt u tijdens uw revalidatie en zorgt voor een goed klimaat op de afdeling. Hij is ook betrokken bij het organiseren van maatschappelijke activiteiten.
Logopedist
Bij de logopedie werkt u aan vaardigheden op het gebied van spreken, begrijpen, lezen of schrijven. Samen met de logopedist zoekt u naar een voor u geschikte manier om te communiceren. Indien nodig worden daar hulpmiddelen bij gebruikt, zoals een communicatieboek of een computer. Ook helpt de logopedist bij problemen met eten en drinken.
Maatschappelijk werker
De maatschappelijk werker ondersteunt u en uw naasten op praktisch en sociaal gebied. Onderwerpen als wonen, werk en tijdsbesteding komen aan bod, maar ook verwerking en acceptatie van het leren leven met beperkingen. De maatschappelijk werker helpt u bijvoorbeeld bij het contact met instanties, het opstellen van brieven, het invullen van formulieren, het aanvragen van thuiszorg of het zoeken naar passende woonruimte. Ook ondersteuning van uw familie of andere belangrijke mensen in uw leven is mogelijk.
Medewerker afdelingskeuken (kliniek)
De medewerker afdelingskeuken zorgt voor koffie en thee in de huiskamer op de afdeling. Ze verzorgt ook de (brood)-maaltijden op de afdeling. Waar nodig biedt de medewerker een helpende hand tijdens de maaltijden.
Medisch secretaresse
De medisch secretaresse regelt de afspraken met de revalidatiearts en de arts-assistent, en doet voor hen de verslaglegging. Voor vragen over afspraken met de revalidatiearts of arts-assistent kunt u bij het medisch secretariaat terecht.
 
Onderzoeker/onderzoeksmedewerker
U kunt te maken krijgen met een onderzoeker of onderzoeksmedewerker als u meewerkt aan wetenschappelijk onderzoek. Deze medewerker vraagt u bijvoorbeeld om een vragenlijst in te vullen of neemt een interview af. We vragen u altijd vooraf om uw medewerking.
 
Orthopedagoog (jeugd)
De orthopedagoog kan met een gezin meedenken over wat er voor het kind nodig is om goed te functioneren, zowel thuis als op school en in het contact met vrienden en vriendinnen. U kunt bij de orthopedagoog terecht met vragen over de opvoeding en begeleiding van uw kind. Met behulp van verschillende tests en gesprekken wordt de ontwikkeling van het kind in kaart gebracht. Hieruit kunnen adviezen volgen voor verdere behandeling of begeleiding.
Bij jonge kinderen voeren de ouders de gesprekken. Jongeren spreken vaak zonder de ouders met de orthopedagoog. De meeste orthopedagogen bij De Hoogstraat zijn geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog (ook wel GZ-psycholoog, een wettelijk beschermde BIG-geregistreerde titel).
Orthopedisch instrumentmaker
De Hoogstraat Orthopedietechniek is een orthopedische instrumentmakerij. De instrumentmaker maakt in nauw overleg met u en de revalidatiearts een prothese of orthese (spalk) op maat.
Orthopedisch schoentechnicus
De orthopedische schoentechnici van de firma In der Maur zijn wekelijks aanwezig tijdens het schoenenspreekuur bij De Hoogstraat. Tijdens deze spreekuren wordt in overleg met u en de revalidatiearts het benodigde hulpmiddel aangemeten, gepast en afgeleverd. De schoentechnicus maakt onder meer inlays en orthopedische schoenen.
 
Pedagogisch hulpverlener volwassenen
De revalidatiebehandeling is gericht op het bereiken van een zo groot mogelijke zelfstandigheid. De pedagogisch hulpverleners spelen daarbij - naast de verpleegkundigen - een belangrijke rol. Ze begeleiden de revalidanten op de afdeling bij het trainen van allerlei dagelijkse vaardigheden en stimuleren hen om zoveel mogelijk zelf te doen.
Planner
De afdeling planning maakt een individueel therapieprogramma voor elke revalidant. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de verdeling van therapieën over de dag, de aanwezigheid van therapeuten en de beschikbaarheid van voorzieningen en groepsbehandelingen. U krijgt het therapieprogramma wekelijks op schrift.
Psychologisch medewerker
Als er een (neuro)psychologisch onderzoek bij u wordt afgenomen, kan het zijn dat een psychologisch medewerker dit doet. Deze ondersteunt de psycholoog.
Psycholoog (GZ-psycholoog)
De GZ- of gezondheidszorgpsycholoog is er voor begeleiding bij de verwerking van lichamelijk of psychisch letsel en voor informatie hierover. U kunt met de psycholoog bespreken hoe u omgaat met beperkingen en met de diverse sociale en emotionele gevolgen. Ook uw naasten kunnen, als zij dat willen, voor een gesprek worden uitgenodigd.
Als het nodig is, wordt een neuropsychologisch onderzoek gedaan, bijvoorbeeld als er sprake is van hersenletsel. Dit onderzoek wordt afgenomen door de psychologisch medewerker. De meeste psychologen bij De Hoogstraat zijn geregistreerd als GZ-psycholoog, een wettelijk beschermde BIG-geregistreerde titel.
Revalidatiearts en arts-assistent
De revalidatiearts heeft de eindverantwoordelijkheid over uw revalidatie. De arts geeft leiding aan het behandelteam en coördineert het hele revalidatieproces. U krijgt waarschijnlijk ook te maken met de arts-assistent. De arts-assistent is een arts die bij De Hoogstraat een opleiding volgt tot revalidatiearts. Hij of zij doet veel van het dagelijkse werk op de afdeling, onder supervisie van de revalidatiearts. De officiële naam van deze functie is arts assistent in opleiding tot medisch specialist (AIOS).

Revalidatiegeneeskunde is een medisch specialisme, net als neurologie of chirurgie. Het belangrijkste kenmerk van revalidatiegeneeskunde is dat men zich vooral richt op de gevolgen die uw ziekte of aandoening voor u heeft. Uitgangspunt is wat die gevolgen betekenen voor uw dagelijks functioneren en hoe u daar zo goed mogelijk mee kunt leren omgaan.
Revalidatietechnicus
De medewerkers van de De Hoogstraat Revalidatietechniek geven technische ondersteuning bij de behandeling. Dit kan zijn door te adviseren over hulpmiddelen of door het maken van een hulpmiddel op maat. Denk bijvoorbeeld aan eet-, schrijf- of computeraanpassingen, aankleedhulpmiddelen of communicatieapparatuur. Er is ook een rolstoelwerkplaats, waar tijdelijke rolstoelen verstrekt worden en rolstoelen gerepareerd worden.
Seksuoloog
Na een ingrijpend gebeuren, zoals een trauma of een ernstige ziekte, kunt u vragen hebben over seksualiteit, of er kunnen problemen ontstaan op het seksuele vlak. De seksuoloog geeft informatie en advies op dit gebied. De seksuoloog is onderdeel van het multidisciplinaire behandelteam en werkt onder eindverantwoordelijkheid van de revalidatiearts.

De seksuoloog inventariseert met u uw seksuele zorgen of klachten. Daarbij let hij zowel op lichamelijke, psychische als relationele factoren. Op welke manier heeft de aandoening invloed op uw seksualiteit? Hoe gaat u met dit probleem om? Hoe werkt het door in uw eventuele relatie?

Veel voorkomende problemen zijn: verminderde zin in vrijen (bij zowel voor mannen als vrouwen), erectieverlies bij mannen en orgasme- en pijnklachten bij vrouwen. De behandeling kan bestaan uit het geven van informatie,  inzichtgevende gesprekken en gerichte adviezen.
Informatieblad Seksuoloog
Stagiaire
De Hoogstraat biedt stageplaatsen voor veel beroepen binnen de revalidatie. U kunt dan ook tijdens je behandeling stagiaires tegenkomen. Zij werken altijd onder supervisie van een Hoogstraat-medewerker.
Sporttherapeut
Samen met deze therapeut gaat u na wat uwmogelijkheden zijn op het gebied van sport en bewegen. Door diverse bewegingsactiviteiten leert u weer vertrouwen te krijgen in uw eigen lichaam en bouwt u conditie op. De therapieën vinden plaats in de sporthal en in het zwembad. In de laatste fase van uw revalidatie begeleidt de therapeut u bij het zoeken naar mogelijkheden om te sporten en bewegen in je thuissituatie. Meer informatie.
 
Therapieassistent
De therapieassistent ondersteunt behandelaars in het revalidatiecentrum met praktische werkzaamheden. U
vindt bijvoorbeeld een therapieassistent in het zwembad en bij de fysiotherapie volwassenen.
Verpleging
Kliniek: mensen die zijn opgenomen bij De Hoogstraat krijgen verpleegkundige zorg waar dat nodig is. De behandeling in een revalidatiecentrum is - anders dan in een ziekenhuis - gericht op het bereiken van een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Verpleegkundigen, ziekenverzorgenden en groepsleiders spelen daarbij een belangrijke rol. Ze begeleiden de revalidanten bij het trainen van allerlei dagelijkse vaardigheden en stimuleren hen om zoveel mogelijk zelf te doen zonder hun hulp.

Polikliniek: bij de polikliniek werkt een verzorgende als ADLhulp. Hij of zij kan u hulp bieden bij naar het toilet gaan, eten en drinken of gaan rusten in de rustruimte. Indien nodig kan de ADL-hulp verpleegkundige hulp voor u inschakelen.
Vrijwilliger
Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de gastvrijheid voor de revalidant tijdens het verblijf in het revalidatiecentrum. Zij ondersteunen de medewerkers onder andere als gastheer of -vrouw, op de verpleegafdelingen en in het restaurant. Ook ondersteunen er vrijwilligers op de afdeling creatieve therapie, bij De Hoogstraat Sport en als chauffeur.

laatste nieuws binnen Revalidatie

BLOG Brainwave: Het (on)nut van apps

BLOG Brainwave: Het (on)nut van apps

31-10-2018

App-ontwikkelaars: investeer meer tijd in zorg-apps! Daarvoor pleit PhD-student Jochem Helleman. [...] » Lees verder

Behandelresultaten laten wederom vooruitgang zien bij klinische revalidanten op het gebied van verplaatsen en zelfverzorging

Behandelresultaten laten wederom vooruitgang zien bij klinische revalidanten op het gebied van verplaatsen en zelfverzorging

25-10-2018

De Hoogstraat Revalidatie vindt openheid over de resultaten van de revalidatiebehandeling belangrijk. Daarom publiceren wij voor de derde keer op rij de behandelresultaten van klinisch opgenomen revalidanten van 18 jaar en ouder. [...] » Lees verder

Nieuw parkeerbeleid

Nieuw parkeerbeleid

25-10-2018

Per 1 november voert De Hoogstraat Revalidatie betaald parkeren in voor iedereen die gebruikt maakt van het parkeerterrein. Door een parkeertarief voor alle gebruikers in te voeren, komen er naar verwachting meer parkeerplekken vrij voor revalidanten en bezoekers. [...] » Lees verder

Rolstoelvaardigheid bij kinderen genomineerd voor Klokhuis Wetenschapsprijs

Rolstoelvaardigheid bij kinderen genomineerd voor Klokhuis Wetenschapsprijs

16-10-2018

Het onderzoek ‘Rolstoelvaardigheid bij kinderen’ van Marleen Sol is geselecteerd voor de Klokhuis Wetenschapsprijs 2018. [...] » Lees verder

» meer nieuwsberichten

Agenda

 • 13-11-2018

  Symposium Thuis in Dwarslaesiezorg

  16:30-21:00
  » Lees meer
 • 22-11-2018

  NVDG Basiscursus Dwarslaesie

  » Lees meer
 • 23-11-2018

  NVDG Basiscursus Dwarslaesie

  » Lees meer
 • 17-01-2019

  SAMEN-SCHOLING: Het goede doen voor de ander | Hersenletselnetwerk Utrecht

  10:00-16:00, Het Oude Tolhuys Utrecht
» meer agenda

Bekijk de video

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief