De Hoogstraat
Steun ons!
 

Dwarslaesie, caudalaesie


De Hoogstraat heeft behandelteams die gespecialiseerd zijn in behandeling en begeleiding van mensen met een dwarslaesie, of caudalaesie.
Wat is een dwarslaesie?
Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg. Door het ruggenmerg lopen heel veel zenuwbanen. Een beschadiging (laesie) van deze zenuwbanen verbreekt het contact tussen hersenen, zenuwen, spieren en organen en heeft ernstige gevolgen. De spieren onder het niveau van de beschadiging ontvangen geen impulsen meer van de hersenen, waardoor ze verlamd zijn. De huid en de organen geven geen signalen meer aan de hersenen, met als gevolg gevoelloosheid en een gestoorde werking van bijvoorbeeld blaas, darmen en geslachtsorganen. Meer informatie over de gevolgen en de bijbehorende aandachtspunten leest u in het boekje Informatie over dwarslaesie (hoofdstuk1).
De plaats van de beschadiging bepaalt tot op welke hoogte in het lichaam er functieverlies is (hoge of lage dwarslaesie). De aard van de beschadiging bepaalt of er een volledig (complete dwarslaesie) of gedeeltelijk functieverlies is (incomplete dwarslaesie). In het boekje Informatie over dwarslaesie (hoofdstuk 1 blz. 4 en 5) geven we uitgebreide uitleg over aard en plaats van de beschadiging.
Wat is een caudalaesie? En wat biedt het caudaspreekuur?
Een caudalaesie is een beschadiging van de cauda equina of paardenstaart. Dit is de bundel zenuwen onder het onderste deel van het ruggenmerg. Deze zenuwbundel ligt onderin het wervelkanaal in de wervelkolom. De beschadiging kan ontstaan door een hernia, een trauma of een tumor.
De gevolgen van een caudalaesie komen grotendeels overeen met de gevolgen van een dwarslaesie; problemen met lopen, plassen, ontlasting, seksuele functies en ook vaak pijn. Meer informatie vindt u in ons boekje Informatie over dwarslaesie. Mensen met een caudalaesie zijn meestal niet rolstoelafhankelijk. Daardoor is niet direct zichtbaar dat ze een handicap hebben.

Caudaspreekuur
De symptomen van een caudalaesie kunnen veel impact hebben op de kwaliteit van leven. Het is daarom belangrijk om tijdig te inventariseren welke problemen u heeft en duidelijkheid te geven over de oorzaak van de klachten, de mogelijkheden voor behandeling en het te verwachten herstel. Hiervoor kunt u zich laten verwijzen naar het caudaspreekuur in De Hoogstraat. U krijgt dan een afspraak met de revalidatiearts en die bespreekt met u wat er precies nodig is. 
Expertise
De Hoogstraat is het dwarslaesiecentrum van Midden-Nederland en 1 van de 8 centra in Nederland die gespecialiseerd zijn in dwarslaesierevalidatie. De kennis en ervaring op het gebied van dwarslaesie hebben we gebundeld in gespecialiseerde behandelteams.
Vanuit het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht doen we veel aan onderzoek en innovatie op het gebied van dwarslaesie. Met de uitkomsten vernieuwen we de zorg continu; we leveren revalidatiebehandeling volgens de laatste ontwikkelingen en op hoog niveau.
Klinische en poliklinische behandeling
Als u recent een dwarslaesie heeft gekregen, wordt u vanuit het ziekenhuis overgeplaatst naar De Hoogstraat. Net als in het ziekenhuis verblijft u in eerste instantie dag en nacht bij ons. Zodra het mogelijk is, gaat u in het weekend naar huis. Dit geeft u inzicht in de mogelijkheden in uw eigen omgeving en u ervaart waar u nog aan kunt werken om weer zo zelfstandig mogelijk te worden. De ervaring die u opdoet tijdens het weekend thuis geeft dus informatie die van belang is voor uw revalidatie.

Na de opname wordt de behandeling meestal poliklinisch voortgezet. U komt dan een paar keer per week naar De Hoogstraat. Het is ook mogelijk dat wij u na de opname naar een revalidatiecentrum of een praktijk bij u in de buurt verwijzen. Wij zorgen dan voor een goede overdracht.

De Hoogstraat behandelt ook veel mensen bij wie al langer sprake is van een dwarslaesie. Zij kunnen met nieuwe vragen steeds weer bij ons terecht. Afhankelijk van de (hulp)vraag plannen we dan een klinisch of poliklinisch behandeltraject in.
Behandelteam
U krijgt behandeling en advies van een team van behandelaars die gespecialiseerd zijn in dwarslaesie. Het team staat onder leiding van een revalidatiearts. De revalidatiearts wordt ondersteund door een arts-assistent (arts in opleiding tot specialist) en door een physician assistant (hulparts). U wordt tijdens de klinische en poliklinische revalidatie door hetzelfde team begeleid.
Werken aan doelen
U kunt met allerlei vragen bij ons terecht. We geven een paar voorbeelden om u een idee te geven:

Dagelijks leven: Wat heb ik nodig om zo zelfstandig mogelijk te worden? Kan ik me zelf aan en uitkleden of heb ik thuiszorg nodig? Kan ik autorijden? Hoe kan ik gemakkelijker het huishouden doen? Kan ik mijn hobby en sport weer oppakken? Hoe kan ik me het beste verplaatsen over lange afstanden? Kan ik autorijden?
Werk: Kan ik weer terug naar mijn werkplek? Waar moet ik rekening mee houden op mijn werkplek?
Bewegen: Kan ik wandelen, fietsen, sporten, zwemmen? Hoe kan ik overbelasting voorkomen? Hoe kan ik mijn conditie verbeteren?
Emotioneel: Hoe kan ik met mijn situatie leren omgaan? Hoe reageer ik op reacties uit mijn omgeving?

Revalideren is leren om zo zelfstandig mogelijk te leven met blijvende beperkingen. Het revalidatieteam ondersteunt u en uw naasten daarbij. De revalidatie is vanaf het begin gericht op de terugkeer naar huis of een andere woonsituatie. Samen met u stellen we - aan de hand van uw doelen en vragen -  een revalidatieplan op. U bent dagelijks bezig met de revalidatie; dit begint al bij het wakker worden.

U oefent activiteiten als wassen en aankleden. U doet spierversterkende oefeningen, u oefent met rijden in een rolstoel en u werkt aan het verbeteren van uw conditie. Daarnaast krijgt u training in het omgaan met blaas- en darmstoornissen.

De behandeling is vaak heel praktisch:  u oefent bijvoorbeeld het doen van boodschappen of reizen met het openbaar vervoer. Wij informeren u ook over praktische zaken zoals woonomstandigheden, mogelijkheden om te werken, of aanpassingen op de werkplek. Meestal worden procedures gestart voor de aanvraag van hulpmiddelen of woningaanpassingen. Vanzelfsprekend staan we samen met u ook uitgebreid stil bij de psychische kant van de situatie en ook seksualiteit komt aan bod.

Bekijk hier in hoeverre de fysieke zelfredzaamheid verbeterde bij de mensen met een dwarslaesie die wij in 2014 klinisch behandelden. 

Als u bij ons bent opgenomen, werkt u vanaf het begin aan het weer terugkeren naar huis of een andere woonsituatie. Er staat meer informatie over de revalidatiebehandeling in het boekje Informatie over dwarslaesie, oorzaak gevolgen en behandeling, hoofdstuk 2.
Hulpmiddelen en aanpassingen
Revalidatietechnici ondersteunen het behandelteam met het op de persoon maken van voorzieningen als rolstoelen en individuele hulpmiddelen. Zo krijgt iemand met een hoge dwarslaesie, die zijn handen en armen niet goed kan gebruiken, direct na opname de beschikking over een klein mondbestuurd apparaat om de communicatie en de omgevingsbesturing te vereenvoudigen. Doordat wij de revalidatietechnici in huis hebben, kunnen wij snel de aanpassingen maken die u nodig heeft. Hiermee neemt De Hoogstraat een unieke plaats in de Nederlandse revalidatie in.  
Uw naasten
De gevolgen van een dwarslaesie zijn niet alleen ingrijpend voor uzelf, maar hebben ook invloed op het leven van de mensen in uw omgeving. Ook uw naasten  - uw partner, kinderen, familie of anderen - zijn daarom onderwerp van onze zorg. Wij organiseren bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten voor hen en zij kunnen zelf ook bij ons terecht voor begeleiding. We betrekken hen ook bij de behandeling; zij leveren een belangrijke bijdrage aan de revalidatie. Ook thuis oefent u allerlei zaken en het is fijn als uw familie u daarbij kan helpen.
Sportadvies
Het behandelteam kan u een sportadvies geven; zowel voor aangepast sporten als voor sporten in uw eigen woonomgeving. Hiervoor werkt het team intensief samen met De Hoogstraat Sport.
Decubitusspreekuur
Hebt u een probleem op het gebied van decubitus, dan kunt u een afspraak maken (030 256 1461) voor het decubitusspreekuur op maandagmiddag of woensdagmiddag. U wordt dan gezien en behandeld door de verpleegkundig specialist. Zo nodig wordt er bij deze afspraak ook een  revalidatiearts betrokken.
Continentiespreekuur
De continentieverpleegkundige (verpleegkundig specialist) geeft advies en informatie aan mensen met een dwarslaesie en caudalaesie over verschillende vormen van incontinentie, opvangmateriaal, instructie over toilethouding en methoden om de blaas of de darmen te legen. Zij geeft ook informatie over de behandeling en het voorkomen van een blaasontsteking of obstipatie. De revalidatiearts kan u verwijzen naar dit spreekuur.
Nazorg
Voor specifieke problemen op dwarslaesiegebied kunt u uw hele leven een beroep op ons blijven doen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan problemen met het blaas- en darmbeleid, controle van de nieren, seksualiteit, hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen. De Hoogstraat heeft hiervoor de volgende mogelijkheden:

Nazorg verpleging
Voor verpleegkundige nazorg kunt u een beroep doen op de transmuraal verpleegkundige. Zij richten zich vooral op revalidanten die zijn ontslagen en geven ondersteuning als u vragen hebt op verpleegkundig gebied. Transmuraal verpleegkundigen zijn met name deskundig op het gebied van decubitus en het omgaan met de veranderde manier van functioneren van blaas en darmen. U kunt bij hen terecht met vragen waar de verpleegkundig hulpverlener van de thuiszorg geen antwoord op heeft. Telefonisch is de transmuraal verpleegkundige op maandag t/m donderdag van 13.00 - 14.00 uur bereikbaar op 030 256 1313 uur. U kunt ook mailen: transmuraal@dehoogstraat.nl

(Na)controle revalidatiearts
Tijdens een (na)controle bespreekt u uw situatie met de revalidatiearts. Afhankelijk van uw (hulp)vraag wordt eventueel een (poli)klinische revalidatiebehandeling gestart bij 1 of meer behandelaars. Ook vinden tijdens deze afspraak de jaarlijkse of tweejaarlijkse controles van de nieren plaats en kan de medicatie bijgesteld worden.

Telefonisch spreekuur revalidatiearts
Het is ook mogelijk om te bellen met uw revalidatiearts. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij de medisch secretaresse.

Een afspraak voor de spreekuren met de revalidatiearts maakt u via de medisch secretaresse:
030 256 1461 (dokter Van Koppenhagen)
030 256 1296 (dokter Dijkstra)
Kwaliteit, onderzoek en innovatie
Het dwarslaesieteam werkt constant aan verbetering van de kwaliteit van de behandeling. De uitkomsten van de revalidantenenquêtes zijn jaarlijks aanleiding voor enkele verbeterprojecten.
Ook de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en innovatie worden geïmplementeerd. Voor dit wetenschappelijk onderzoek bestaat een structurele samenwerking met het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, diverse onderzoeksinstituten en onderzoeksprogramma’s in binnen- en buitenland.

Meedoen aan onderzoek
Het kan zijn dat we u vragen om mee te doen aan een onderzoek, bijvoorbeeld door een vragenlijst in te vullen of een test te doen. Uw deelname is erg belangrijk voor ons; met de gegevens die we daarmee verzamelen, helpt u de revalidatie een stapje verder. Een onderzoeker zal niet weten dat het om uw gegevens gaat. Als het nodig is dat de onderzoeker dat wel weet, dan vragen we vooraf altijd uw toestemming. Mocht u niet mee willen doen aan onderzoek, dan kunt u dat aangeven. Uiteraard heeft dit geen gevolgen voor de behandeling.

Op andere delen van deze website geven wij algemene informatie over de aanmelding en behandeling en het dagelijks leven met een handicap.

Informatie: Hieke van Haarst (revalidatiemanager) 030 256 1465

 

laatste nieuws binnen Revalidatie

Rolstoelvaardigheid bij kinderen genomineerd voor Klokhuis Wetenschapsprijs

Rolstoelvaardigheid bij kinderen genomineerd voor Klokhuis Wetenschapsprijs

16-10-2018

Het onderzoek ‘Rolstoelvaardigheid bij kinderen’ van Marleen Sol is geselecteerd voor de Klokhuis Wetenschapsprijs 2018. [...] » Lees verder

Vernieuwde privacyverklaring

Vernieuwde privacyverklaring

11-10-2018

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat er nieuwe Europese privacyregels (AVG) van kracht zijn geworden. Ook wij hebben maatregelen genomen om te zorgen dat we aan de nieuwe wetgeving voldoen.
  [...] » Lees verder

Prijs voor 'WijenCp'

Prijs voor 'WijenCp'

10-10-2018

Website www.WijenCP.nl is op de internationale WorldCPDay 2018 in de prijzen gevallen. [...] » Lees verder

Informatiemiddag voor volwassenen met CP | 2 november 2018

Informatiemiddag voor volwassenen met CP | 2 november 2018

09-10-2018

Vrijdag 2 november organiseren de BOSK en De Hoogstraat Revalidatie een interactieve informatiemiddag ‘CP-Dichtbij’. De middag is bedoeld voor volwassenen met Cerebrale Parese en vindt plaats bij De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. [...] » Lees verder

» meer nieuwsberichten

Agenda

 • 02-11-2018

  Informatiemiddag voor volwassenen met CP

  14:00-17:00, Rembrandtkade 10, Utrecht
  » Lees meer
 • 03-11-2018

  Badminton zonder Drempels: Demonstratiedag & Clinic, Sporthal Parijsch, Culemborg

  13:00-16:00
  » Lees meer
 • 07-11-2018

  NJK Boccia 2018, t/m 20 jr, MBO College, Hilversum

  » Lees meer
 • 13-11-2018

  Symposium Thuis in Dwarslaesiezorg

  16:30-21:00
  » Lees meer
 • 22-11-2018

  NVDG Basiscursus Dwarslaesie

  » Lees meer
» meer agenda

Bekijk de video

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief